• naglowek waski

25.05.2003 r. - Wiżajny

Uroczystości nadania imienia Korpusu Ochrony Pogranicza Publicznemu Gimnazjum w Wiżajnach: Msza św. w miejscowym kościele, składanka poetycko-muzyczna o tematyce kopowskiej (zaprezentowana przez młodzież gimnazjalną), warta honorowa funkcjonariuszy SG i harcerzy pod pomnikiem-obeliskiem Józefa Piłsudskiego, przemówienia okolicznościowe przedstawicieli Kuratorium Oświaty, władz samorządowych, Straży Granicznej, środowisk kombatanckich oraz Pani Dyrektor Gimnazjum.

Płk Jan Sadowski wręczył Pani Dyrektor mgr Bożenie Głosek Honorowy Jubileuszowy Znak KOP przyznany za krzewienie wśród młodzieży wiedzy historycznej o Korpusie Ochrony Pogranicza. Uczestniczący w  uroczystościach przedstawiciele SWPFG podarowali książki „Oni strzegli granic II Rzeczypospolitej” zaproszonym honorowym gościom. W budynku szkolnym dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej nadanie szkole imienia oraz zwiedzano okolicznościową wystawę.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +