• naglowek waski

Skład Komisji Rewizyjnej wybranej 1.09.2012 r. przez WZSW

  • dr Zbigniew Żuk – Przewodniczący (Warszawa)
  • mjr rez. drTadeusz Bőhm (Poznań)
  • ppłk SG Jan Nikołajuk (Białystok)

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'15

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +