• naglowek waski

01.09.2009 r. - Skrzeszewo

Uroczystość patriotyczna upamiętniająca śmierć Leona Wenty - żołnierza SG, który poległ podczas służby na granicy polsko-niemieckiej 1.09.1939 r. W trakcie uroczystości odsłonięto obelisk upamiętniający bohatera, a obok obelisku zostały umieszczone słupy graniczne z granicy polsko-niemieckiej biegnącej w okolicach Skrzeszewa i Bukowiny. W uroczystościach uczestniczyli oprócz władz powiatowych i gminnych, WP, Policji, Straży Pożarnej, młodzieży szkolnej - funkcjonariusze Morskiego Oddziału SG i orkiestra tego oddziału.

Czytaj więcej: 01.09.2009 r. - Skrzeszewo

24.11.2009 r. - Konferencja naukowa w Muszynie

Konferencja naukowa "Straż Graniczna 1928-1939 w ochronie karpackiej granicy Rzeczypospolitej" zorganizowana przez A. Gancarza, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Muszynie, W. Bocheńskiego, wiceprezesa Zarządu SWPFG, i Panią Prezes Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego JAGA Sp. z o.o., pod Honorowym Patronatem burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i przewodnictwem prof. K. Przybosia (UJ).

Czytaj więcej: 24.11.2009 r. - Konferencja naukowa w Muszynie

28.10.2009 r. – Warszawa, Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”

Por. rez. Konstanty Girjatowicz, żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, mieszkający obecnie w DPS „Budowlani” w Warszawie, z wniosku Zarządu SWPFG został odznaczony przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem Pro Memoria. Ze względu na stan zdrowia Kol. Girjatowicz nie mógł przybyć zarówno na uroczystości rocznicowe w Węgierskiej Górce, jak i Wytycznie, gdzie jego koledzy odebrali przyznane odznaczenia. Podczas skromnej uroczystości w DPS por. rez. K. Girjatowiczowi wręczyli przyznane odznaczenie sekretarz Zarządu J.Czapiewski i wiceprezes Zarządu SWPFG W.Bocheński.

03.10.2009 r. - Tynne nad Słuczem (Ukraina)

Uroczystość na Łysej Górze k/Tynnego nad Słuczem, na granicy II RP, w 70. rocznicę walk 4 kompanii baonu KOP "Sarny", pod dowództwem ppor. Bołbota, z oddziałami sowieckiej 60 dywizji strzeleckiej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Konsulatu RP w Łucku z konsulem, władze gminy Tynne, młodzież szkolna, harcerze Hufca Wołyń z hm A. Radicą, delegacja SWPFG i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Czytaj więcej: 03.10.2009 r. - Tynne nad Słuczem (Ukraina)

26.09.2009 r. - Wytyczno, 70. rocznica KOP

W 70. rocznicę ostatniego boju Korpusu Ochrony Pogranicza broniącego Rzeczypospolitej przed najazdem wojsk sowieckich, jak co roku spotkaliśmy się na patriotycznej uroczystości w Wytycznie. SWPFG wyróżniło kilku weteranów walk i osoby pielęgnujące tradycje poprzez nadanie Honorowych Jubileuszowych Znaków KOP.

Czytaj więcej: 26.09.2009 r. - Wytyczno, 70. rocznica KOP

24-25.09.2009 r. - Konferencja IPN w Uniwersytecie Wrocławskim

W Auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa pod honorowym patronatem b. Prezydenta RP Pana Ryszarda Kaczorowskiego "Militarne i polityczne aspekty kampanii polskiej 1939 roku z perspektywy 70. lecia". W sesji popołudniowej pierwszego dnia konferencji z referatem "Udział Straży Granicznej w Siłach Zbrojnych RP, walki komisariatów Obwodu Jasło jako jednostek pierwszej linii obrony armii Karpaty" wystąpił wiceprezes Zarządu SWPFG W. Bocheński.

Czytaj więcej: 24-25.09.2009 r. - Konferencja IPN w Uniwersytecie Wrocławskim

15.09.2009 r. - 70. rocznica walk żołnierzy SG, Jasło

W Jaśle w latach 1931-1939 funkcjonował Inspektorat Graniczny SG Jasło, który pełnił funkcję porównywalną z dzisiejszym Karpackim Oddziałem SG. W latach 1937-1939 sztab Inspektoratu mieścił się w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 4, domu wynajętym przez Ministerstwo Skarbu od Anny i Tadeusza Dzikowskich. W 1938 r. Inspektorat został przemianowany w Komendę Obwodu SG. Ostatnimi k-dtami Obwodu byli: nadkom. Z. Ruciński (do 17.07.1939 r.), nadkom. E. okulski (od 17.07.1939 r.), a z-cą k-dta komisarz J. Bocheński.

Czytaj więcej: 15.09.2009 r. - 70. rocznica walk żołnierzy SG, Jasło

06.09.2009 r. - 70. rocznica obrony odcinka "Wizna"

Od 2.09.1939 r. obroną prawie dziesięciokilometrowej długości odcinka "Wizna" dowodził kpt. Władysław Raginis. Siły batalionu fortecznego KOP "Sarny" wynosiły 720 żołnierzy i dysponowały sześcioma armatami kal. 76 mm, 24 ckm-ami, 18 rkm-ami i 2 kb ppanc. (Ur). Pierwszy kontakt z Niemcami miał miejsce 3.09. i zakończył się zestrzeleniem bombowca, natomiast już 7.09. zaatakowały odcinek oddziały 10 dywizji pancernej gen. Heinza Guderiana.

Czytaj więcej: 06.09.2009 r. - 70. rocznica obrony odcinka "Wizna"

01.09.2009 r. - 70. rocznica wybuchu II wojny światowej

Jak co roku uczestniczyliśmy w obchodach kolejnej rocznicy walk kompanii fortecznych baonu "Berezwecz" w okolicach Węgierskiej Górki. W tym roku były to obchody szczególne związane z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Poczta Polska upamiętniła to wydarzenie oraz atak lotnictwa niemieckiego na Wieluń okolicznościową serią znaczków. Po zakończeniu uroczystości odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia.

Czytaj więcej: 01.09.2009 r. - 70. rocznica wybuchu II wojny światowej

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +