• naglowek waski

11-12.12.2020 r. - Zbąszyń

W sali Zbąszyńskiego Centrum Kultury, bez udziału publiczności i z zachowaniem zasad DDM ze względu na pandemię, odbyła się promocja książki ppłk. dr. Wojciecha Grobelskiego pt. "Zbąszyń miasto graniczne". W promocji uczestniczył prezes SWPFG W. Bocheński i skromna delegacja Placówki SG Poznań-Ławica z komendantem, mjr. SG P. Onichimiukiem. W dwudziestoleciu międzywojennym Zbąszyń był jednym z polskich "okien na świat" na szlakach kolejowym i drogowym. Autor opisał w książce proces kształtowania zachodniej granicy RP oraz rolę jaką odgrywała miejscowa Straż Graniczna w zwalczaniu lokalnego przemytu, przeciwdziałaniu  wrogiej agenturze i utrwalaniu rodzimej tożsamości narodowej na pograniczu polsko-niemieckim.

Czytaj więcej: 11-12.12.2020 r. - Zbąszyń

22.09.2020 r. - Grzechotki

Na terenie przejścia granicznego w Grzechotkach - Placówki SG noszącej imię 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza upamiętniono 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Posadzono Dęby Pamięci poświęcone sześciu oficerom tej formacji zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 roku. Podczas uroczystości komendant placówki ppłk SG dr Tomasz Chwietkiewicz wręczył zaproszonym gościom (także przedstawicielom SWPFG), okolicznościowy medalion. Nasze stowarzyszenie uhonorowało  troje funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG  medalem "Za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic". Na zakończenie odczytano Katyński Apel Poległych, oddano salwę honorową i złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą nadanie w 2019 roku, imienia placówce.

Czytaj więcej: 22.09.2020 r. - Grzechotki

20.09.2020 r. - Wieluń

Obchody 80-lecia Zbrodni Katyńskiej poświęcone kpt. Stanisławowi Mikulskiemu komisarzowi SG zamordowanemu w Katyniu w kwietniu 1940 roku, podczas których posadzono "Dąb Pamięci" w ramach ogólnopolskiego projektu "Katyń... ocalić od zapomnienia". Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w intencji bohatera oraz poległych i zamordowanych strażników granicznych w okresie II wojny światowej. Inicjator tego przedsięwzięcia i autor publikacji pt. "Ofiara Zbrodni Katyńskiej kpt. Stanisław Mikulski ps. "Schwarzberg" komisarz Straży Granicznej 1890-1940" dr Ksawery Jasiak z IPN został przez nasze stowarzyszenie uhonorowany medalem "Za Zasługi w Popularyzowaniu Tradycji Ochrony Polskich Granic", z kolei Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej otrzymało nasze wyróżnienie.

Czytaj więcej: 20.09.2020 r. - Wieluń

17.09.2020 r. - Wytyczno

Na Cmentarzu Wojennym uczczono pamięć żołnierzy KOP, którzy na przełomie września i października 1939 roku stoczyli tu heroiczną walkę z przeważającymi oddziałami Armii Czerwonej. W uroczystościach wzięła udział para prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhausner-Duda. Komendant Główny SG gen. dyw. SG Tomasz Praga witając parę prezydencką i zaproszonych gości powiedział m.in... "nasza formacja czuje się spadkobiercą chlubnych tradycji KOP o czym świadczą historyczne mundury, w których występuje Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej... naszym obowiązkiem jest pamięć o bohaterach tamtego września. Tradycje i historia są ważnym elementem budowania naszej narodowej tożsamości".  Prezydent w swoim wystąpieniu stwierdził m.in. "Mówiło się, że Korpus Ochrony Pogranicza był formacją elitarną. Nie ma żadnych wątpliwości, że był - wtedy, zwłaszcza w tamtych dniach, pokazał to w sposób niezwykle wymowny, przez co bez wątpienia przeszedł do historii nie tylko Rzeczypospolitej, ale także do historii wojskowości. Tutaj jest ich upamiętnienie... Dzięki ich męstwu i krwi tutaj przelanej, będziemy jako naród istnieli wiecznie..."

Czytaj więcej: 17.09.2020 r. - Wytyczno

16.09.2020 r. – Kłodzko

W Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, dzięki przychylności dyrektora  Rafała Hankusa, odbyło się spotkanie z mjr. SG dr. Arturem Ochałem, autorem książki „Tajemnice strażnicy WOP w Konarach (1945-1947)” i Michałem Ruczyńskim ze szczecińskiego IPN. Organizatorem spotkania był nasz członek Andrzej Szpulak, nauczyciel filozofii KSP. Autor rozwijając kryminalny wątek obalił mity, a jednocześnie przedstawił powojenne uwarunkowania polityczne na Ziemi Kłodzkiej. Tytułowe Konary to dzisiejsze Świerki na trasie z Kłodzka do Nowej Rudy.

Czytaj więcej: 16.09.2020 r. – Kłodzko

13.09.2020 r. - Skomielna Biała

W 80. rocznicę zbrodni katyńskiej na fasadzie kościoła św. Sebastiana odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą trzy osoby, w tym ppłk. Wojciecha Wójcika, związane z tą miejscowością i zamordowane przez NKWD wiosną 1940 roku. Ceremonię uświetniła Kompania Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Ppłk W. Wójcik dowodząc 1 pp KOP w dniu 2 września zajął pozycje obronne na kierunek Rabki, trzymając linię Osielec, Jordanów, Naprawa, Skomielna Biała, Chabówka i toczył walki opóźniające napór nieprzyjaciela.

Czytaj więcej: 13.09.2020 r. - Skomielna Biała

07.09.2020 r. - Kazanów, Barak, Szydłowiec

W roku bieżącym nie odbyły się oficjalne obchody w 81. rocznicę walk w dniach 7-8.09.1939 roku, żołnierzy KOP 163 pp rez 36 DP rez pod Kazanowem i ,Barakiem. Nie zapomniał o bohaterach nasz kolega Marek Sokołowski i oddał Im hołd składając kwiaty pod pomnikiem "Żołnierzom Września 1939" w Baraku i Cmentarzu Wojennym w Szydłowcu gdzie spoczywają polegli w tej bitwie oraz mogiłach na cmentarzu w Kazanowie.

 

Czytaj więcej: 07.09.2020 r. - Kazanów, Barak, Szydłowiec

06.09.2020 r. - Radłów

Z okazji 81 rocznicy tzw."Bitwy o most na Dunajcu pod Biskupicami Radłowskimi we wrześniu 1939 r." w Radłowie odbyły się uroczystości upamiętniające te zmagania. Rozpoczęły się one Mszą św. w miejscowym kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem proboszcza ks. Janusza Maziarki, w intencji uczestników: około 300 poległych i zaginionych żołnierzy Wojska Polskiego, w tym żołnierzy KOP-u.  Podczas części oficjalnej obchodów okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Miasta i Gminy Radłów Zbigniew Mączka. Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik Bohaterów Września 1939 r. gdzie złożono okolicznościowe wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze w asyście żołnierzy Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "Wrzesień 39". Następnie delegacje lokalnych władz, rodzin poległych żołnierzy i kombatanci złożyły wiązanki kwiatów i zapalono znicze na miejscowych cmentarzach: Radłów, Zabawa i Zdrochec, gdzie spoczywają polegli żołnierze.
 

Czytaj więcej: 06.09.2020 r. - Radłów

31.08 - 01.09.2020 r. - Węgierska Górka

31.08 delegacja naszego Stowarzyszenia złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod obeliskiem poświęconym mjr. Kazimierzowi Czarkowskiemu.

01.09 odbyło się Walne Zebranie Członków SWPFG, na którym po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowe władze.

Zarząd:

Czytaj więcej: 31.08 - 01.09.2020 r. - Węgierska Górka

01.09.2020 r. - Bielsko - Biała

Placówce Straży Granicznej nadano imię 3 Pułku Strzelców Podhalańskich. Pułk ten od 10 marca 1920 do wybuchu wojny w 1939 roku stacjonował w rejonie Bielska. Żołnierze tej formacji toczyli boje z wojskami bolszewickimi w Bitwie Niemeńskiej i Warszawskiej w 1920 roku, a potem z agresorami w wojnie obronnej 1939. Po klęsce kontynuowali walkę na frontach II wojny światowej i w konspiracji na okupowanych terenach.

 

Czytaj więcej: 01.09.2020 r. - Bielsko - Biała

29-30.08.2020 r. - Wolica Śniatycka

100. rocznica bitwy pod Komarowem rozegranej pomiędzy bolszewicką 1 Armią Konną a polską Dywizją Jazdy, która była największym starciem konnicy w trakcie wojny polsko - bolszewickiej. O ostatecznym zwycięstwie Polaków zadecydowała szarża oddziału rotmistrza Kornela Krzeczunowicza z 8 Pułku Ułanów. Podczas uroczystości jedną z atrakcji była, przygotowana przez ponad trzystu ułanów ochotników, historyczna rekonstrukcja. Wśród nich byli nasi koledzy z Sądeckiego Szwadronu w barwach Korpusu Ochrony Pogranicza.

Czytaj więcej: 29-30.08.2020 r. - Wolica Śniatycka

26.08.2020 r. - Góra Kalwaria

W dawnym budynku koszarowym, obecnie Hotelu Koszary odbyło się spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego Pikniku Militarnego w ramach obchodów XXX-lecia istnienia współczesnej Straży Granicznej (maj 2021). Górę Kalwarię wybrano nieprzypadkowo, gdyż tu w latach 1924-1939 mieściła się kuźnia kadr formacji granicznych: 1924-1928 Centralna Szkoła Straży Celnej i 1928-1933 Centralna Szkoła Straży Granicznej z Zakładem Tresury Psów Granicznych (Kąty, Walewice 1929-1933). Zaakceptowano projekt montażu na elewacji hotelu tablicy pamiątkowej poświęconej szkołom formacji granicznych II RP.

Czytaj więcej: 26.08.2020 r. - Góra Kalwaria

07.08.2020 r. – Góra Kalwaria

Z okazji setnej rocznicy bitwy warszawskiej 1920 r. w dawnym Domu Żołnierza odbyło się, zorganizowane przez Koło nr 61 ZŻWP w Górze Kalwarii, seminarium historyczne poświęcone bojom uniemożliwiającym oskrzydlenie Warszawy przez bolszewików, w tym obronie przepraw w środkowym odcinku Wisły i udziałowi w walkach lotnictwa i jednostek Flotylli Wiślanej.

W seminarium uczestniczyli członkowie Koła i ZG ZŻWP oraz goście, a wśród nich m.in. Zastępca Burmistrza Góry Kalwarii Mateusz Baj, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bożena Molak, dziekan Dekanatu Czerskiego ks. prałat Władysław Czerwiński, prezes Waldemar Bocheński i Andrzej Olichwiruk z SWPFG.

Czytaj więcej: 07.08.2020 r. – Góra Kalwaria

06.08.2020 r. - Szczecin

Na witrynach szczecińskiego IPN wyemitowana została dyskusja dotycząca książki "Na granicach niepodległej. Straż Graniczna 1928 - 1939" pod redakcją dr. Artura Ochała i Michała Ruczyńskiego.

Publikacja jest efektem konferencji z okazji 90-lecia utworzenia SG, która odbyła się 11 października 2018 roku i zawiera 21 artykułów 15 autorów w tym 9 biografii. O formacji, która chroniła granicy północnej, zachodniej i południowej opowiadali Waldemar Bocheński, Miłosz Filipowiak, dr Artur Ochał oraz Michał Ruczyński - moderator dyskusji. Ksiązka wkrótce w sprzedaży w księgarniach IPN.

Czytaj więcej: 06.08.2020 r. - Szczecin

15.07.2020 r. Warszawa, Komenda Główna SG

W Izbie pamięci KG SG trwa wystawa poświęcona 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, upamiętnieniu Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza oraz walk żołnierzy obu formacji w wojnie obronnej 1939 r. Są na niej prezentowane czasopisma, dokumenty, zdjęcia, instrukcje, odznaczenia, elementy uzbrojenia i wyposażenia, w tym m.in. orły, bagnety, hełmy, czapka komisarza SG, latarka i aparat fotograficzny reportera CSSG w Rawie Ruskiej, pamiątki z pól bitewnych, pochodzące ze zbioru prezesa W. Bocheńskiego. Wystawa potrwa do grudnia 2021 r.
 

Czytaj więcej: 15.07.2020 r. Warszawa, Komenda Główna SG

06.07.2020 r. - Warszawa

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2020 r., na wniosek Wojewody Mazowieckiego - za zasługi w upamiętnianiu historii Polski - zostało odznaczonych sześciu naszych członków Srebrnym i Brązowymi Krzyżami Zasługi.

Wręczenia odznaczeń dokonali Wicewojewoda Artur Standowicz i przedstawiciel Komendanta Głównego SG ppłk SG Rafał Sołtan. Uroczystość odbyła się w budynku Ermitażu na terenie Łazienek Królewskich, dzięki uprzejmości dyrekcji prof. dr. hab. Zbigniewa Wawra i dr. Antoniego Krzysztofa Sobczaka.

Czytaj więcej: 06.07.2020 r. - Warszawa

01.03.2020 r. - Dębica

Podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w kościele pw. św. Jadwigi   została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, pod przewodnictwem ks. płk. SG dr. Zbigniewa Kępy Dziekana Straży Granicznej.

Osłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą kapelanów Wojska Polskiego, związanych z Dębicą,zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej w 1940 r.; ks ppłk. Andrzeja Niwy jednego z kapelanów KOP-u i ks. mjr. Stanisława Matznera. St. kapelan A.Niwa urodził się 26 listopada 1900 r. w Chełchach k/Robczyc.

Czytaj więcej: 01.03.2020 r. - Dębica

14.02.2020 r. - Borowy Młyn

Obchody 100. rocznicy tzw. "Wojny Palikowej", patriotycznego zrywu mieszkańców Gochów, którzy 16 lutego 1920 r. przesunęli granicę polsko - niemiecką na korzyść Polski. Uroczystości rozpoczęły się mszą dziękczynną, następnie na terenie Strażnicy Pamięci i Patriotyzmu odsłonięto, przy symbolicznym wystrzale armatnim, rocznicowy Kamień Pamięci i złożono wiązanki kwiatów. W miejscowej szkole zebrani obejrzeli inscenizację wojny palikowej w wykonaniu uczniów. Obchody te zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Czytaj więcej: 14.02.2020 r. - Borowy Młyn

08.02.2020 r. - Sejny

W Ośrodku Kultury odbyła się promocja albumu "W służbie Ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza - 24 Baon "Sejny". Autorami książki są prof. Mariusz Zemło i Jarosław Wojciechowicz członek SWPFG, wydawcą IPN Oddział Białystok. We wstępie autorzy napisali min. Publikacja to świadectwo wysiłku podejmowanego przez Polaków w celu odzyskania utracony dóbr, których pozbawiony, naród nie potrafi oddychać pełną piersią; świadectwo ochrony wartości, bez których polskość byłaby tylko pustą formą. Książka przedkłada materiał będący potwierdzeniem sprawności organizacyjnej twórców odradzającego się podmiotu państwowego, jest również dokumentem rycerskich postaw mogących stanowić wzór do naśladowania przez współczesnych... zawiera około 240 fotografii. Najstarsze pamiętają okres Powstania Sejneńskiego... W załączonym fragmencie z recenzji dr hab. Adama Miodowskiego prof. UwB czytamy: Autorzy łącząc przekaz wizualny i pisany, przedstawili w nowoczesny sposób dzieje 24 baonu KOP "Sejny". Co warte podkreślenia, uczynili to bez uszczerbku dla poziomu naukowego monografii...

Czytaj więcej: 08.02.2020 r. - Sejny

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +