• naglowek waski

07.09.2020 r. - Kazanów, Barak, Szydłowiec

W roku bieżącym nie odbyły się oficjalne obchody w 81. rocznicę walk w dniach 7-8.09.1939 roku, żołnierzy KOP 163 pp rez 36 DP rez pod Kazanowem i ,Barakiem. Nie zapomniał o bohaterach nasz kolega Marek Sokołowski i oddał Im hołd składając kwiaty pod pomnikiem "Żołnierzom Września 1939" w Baraku i Cmentarzu Wojennym w Szydłowcu gdzie spoczywają polegli w tej bitwie oraz mogiłach na cmentarzu w Kazanowie.

Czytaj więcej: 07.09.2020 r. - Kazanów, Barak, Szydłowiec

26.08.2020 r. - Góra Kalwaria

W dawnym budynku koszarowym, obecnie Hotelu Koszary odbyło się spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego Pikniku Militarnego w ramach obchodów XXX-lecia istnienia współczesnej Straży Granicznej (maj 2021). Górę Kalwarię wybrano nieprzypadkowo, gdyż tu w latach 1924-1939 mieściła się kuźnia kadr formacji granicznych: 1924-1928 Centralna Szkoła Straży Celnej i 1928-1933 Centralna Szkoła Straży Granicznej z Zakładem Tresury Psów Granicznych (Kąty, Walewice 1929-1933). Zaakceptowano projekt montażu na elewacji hotelu tablicy pamiątkowej poświęconej szkołom formacji granicznych II RP.

Czytaj więcej: 26.08.2020 r. - Góra Kalwaria

31.08 - 01.09.2020 r. - Węgierska Górka

31.08 delegacja naszego Stowarzyszenia złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod obeliskiem poświęconym mjr. Kazimierzowi Czarkowskiemu.

01.09 odbyło się Walne Zebranie Członków SWPFG, na którym po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowe władze.

Czytaj więcej: 31.08 - 01.09.2020 r. - Węgierska Górka

01.09.2020 r. - Bielsko - Biała

Placówce Straży Granicznej nadano imię 3 Pułku Strzelców Podhalańskich. Pułk ten od 10 marca 1920 do wybuchu wojny w 1939 roku stacjonował w rejonie Bielska. Żołnierze tej formacji toczyli boje z wojskami bolszewickimi w Bitwie Niemeńskiej i Warszawskiej w 1920 roku, a potem z agresorami w wojnie obronnej 1939. Po klęsce kontynuowali walkę na frontach II wojny światowej i w konspiracji na okupowanych terenach.

Czytaj więcej: 01.09.2020 r. - Bielsko - Biała

29-30.08.2020 r. - Wolica Śniatycka

100. rocznica bitwy pod Komarowem rozegranej pomiędzy bolszewicką 1 Armią Konną a polską Dywizją Jazdy, która była największym starciem konnicy w trakcie wojny polsko - bolszewickiej. O ostatecznym zwycięstwie Polaków zadecydowała szarża oddziału rotmistrza Kornela Krzeczunowicza z 8 Pułku Ułanów. Podczas uroczystości jedną z atrakcji była, przygotowana przez ponad trzystu ułanów ochotników, historyczna rekonstrukcja. Wśród nich byli nasi koledzy z Sądeckiego Szwadronu w barwach Korpusu Ochrony Pogranicza.

Czytaj więcej: 29-30.08.2020 r. - Wolica Śniatycka

07.08.2020 r. – Góra Kalwaria

Z okazji setnej rocznicy bitwy warszawskiej 1920 r. w dawnym Domu Żołnierza odbyło się, zorganizowane przez Koło nr 61 ZŻWP w Górze Kalwarii, seminarium historyczne poświęcone bojom uniemożliwiającym oskrzydlenie Warszawy przez bolszewików, w tym obronie przepraw w środkowym odcinku Wisły i udziałowi w walkach lotnictwa i jednostek Flotylli Wiślanej.

Czytaj więcej: 07.08.2020 r. – Góra Kalwaria

06.08.2020 r. - Szczecin

Na witrynach szczecińskiego IPN wyemitowana została dyskusja dotycząca książki "Na granicach niepodległej. Straż Graniczna 1928 - 1939" pod redakcją dr. Artura Ochała i Michała Ruczyńskiego.

Czytaj więcej: 06.08.2020 r. - Szczecin

06.07.2020 r. - Warszawa

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2020 r., na wniosek Wojewody Mazowieckiego - za zasługi w upamiętnianiu historii Polski - zostało odznaczonych sześciu naszych członków Srebrnym i Brązowymi Krzyżami Zasługi.

Czytaj więcej: 06.07.2020 r. - Warszawa

01.03.2020 r. - Dębica

Podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w kościele pw. św. Jadwigi   została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, pod przewodnictwem ks. płk. SG dr. Zbigniewa Kępy Dziekana Straży Granicznej.

Czytaj więcej: 01.03.2020 r. - Dębica

14.02.2020 r. - Borowy Młyn

Obchody 100. rocznicy tzw. "Wojny Palikowej", patriotycznego zrywu mieszkańców Gochów, którzy 16 lutego 1920 r. przesunęli granicę polsko - niemiecką na korzyść Polski. Uroczystości rozpoczęły się mszą dziękczynną, następnie na terenie Strażnicy Pamięci i Patriotyzmu odsłonięto, przy symbolicznym wystrzale armatnim, rocznicowy Kamień Pamięci i złożono wiązanki kwiatów. W miejscowej szkole zebrani obejrzeli inscenizację wojny palikowej w wykonaniu uczniów. Obchody te zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Czytaj więcej: 14.02.2020 r. - Borowy Młyn

08.02.2020 r. - Sejny

W Ośrodku Kultury odbyła się promocja albumu "W służbie Ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza - 24 Baon "Sejny". Autorami książki są prof. Mariusz Zemło i Jarosław Wojciechowicz członek SWPFG, wydawcą IPN Oddział Białystok. We wstępie autorzy napisali min. Publikacja to świadectwo wysiłku podejmowanego przez Polaków w celu odzyskania utracony dóbr, których pozbawiony, naród nie potrafi oddychać pełną piersią; świadectwo ochrony wartości, bez których polskość byłaby tylko pustą formą. Książka przedkłada materiał będący potwierdzeniem sprawności organizacyjnej twórców odradzającego się podmiotu państwowego, jest również dokumentem rycerskich postaw mogących stanowić wzór do naśladowania przez współczesnych... zawiera około 240 fotografii. Najstarsze pamiętają okres Powstania Sejneńskiego... W załączonym fragmencie z recenzji dr hab. Adama Miodowskiego prof. UwB czytamy: Autorzy łącząc przekaz wizualny i pisany, przedstawili w nowoczesny sposób dzieje 24 baonu KOP "Sejny". Co warte podkreślenia, uczynili to bez uszczerbku dla poziomu naukowego monografii...

Czytaj więcej: 08.02.2020 r. - Sejny

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'20

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +