• naglowek waski

21.01.2016 r. - Majdan Nepryski

Członek naszego stowarzyszenia Komendant Placówki SG w Lubyczy Królewskiej ppłk SG Jacek Kozak wziął udział w uroczystości 102. rocznicy urodzin żołnierza KOP Adama Tracza.Wraz z Prezesem Stowarzyszenia Tomaszowski Szwadronu im. 1 Pułku Kawalerii KOP Mariuszem Holli, przekazali jubilatowi list gratulacyjny z życzeniami od Zarządu i Jubileuszowy Znak XX - lecia SWPFG, w imieniu Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG pamiątkowy ryngraf, a od autorów książkę "Okruchy pamięci. Wspomnienia i relacje byłych żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza" zawierającą wywiad z jubilatem.

Czytaj więcej: 21.01.2016 r. - Majdan Nepryski

22.01.2016 r. - Przasnysz

W Muzeum Historycznym odbył się wernisaż wystawy pt. „Straż Graniczna na Mazowszu - Historia i współczesność”.

Wystawa jest własnością Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie. Eksponaty i zdjęcia udostępnili m.in. członkowie naszego stowarzyszenia: W. Bocheński, W. Grobelski, M. Filipowiak.

Część dotyczącą aktualnej Straży Granicznej przygotował Nadwiślański Oddział SG.

Czytaj więcej: 22.01.2016 r. - Przasnysz

28.01.2016 r. – Zaklików

Członkowie naszego stowarzyszenia - funkcjonariusze SG ppłk SG J .Kozak i mł. chor. SG P. Waseńczuk oraz M. Holli Prezes Stowarzyszenia Tomaszowski Szwadron im. 1 Pułku Kawalerii KOP i S. Nowakowski z UWM odwiedzili żołnierza KOP Jozefa Polańskiego. W imieniu Zarządu SWPFG wręczyli jubilatowi życzenia od zarządu i Honorowy Jubileuszowy Znak KOP.

Czytaj więcej: 28.01.2016 r. – Zaklików

14-15.04.2016 r. – Pieszowola

Pod kierownictwem Prezesa W. Bocheńskiego, na terenie Poleskiego Parku Narodowego, rozpoczęto rekonesans w terenie i powierzchniowe prace w celu poszukiwania śladów żołnierzy Zgrupowania KOP gen. Orlik-Rückemanna osaczonych przez oddział sowiecki. Wg. relacji mieszkańców, pod koniec lat 50-tych podczas pobierania piasku na pobliską budowę, natrafiono na liczne szczątki ludzkie. Już w pierwszym dniu poszukiwań, przy leśnej drodze znaleziono odznakę KOP „Za służbę graniczną”, guzik z płaszcza wojskowego, łuski z KB. Mosin i mauser oraz pistoletu TT, a także krzyżyk niemiecki (z I wojny światowej) i boratynkę. w pracach uczestniczyli m.in. członkowie SWPFG ppłk SG J. Kozak, mł. chor. SG P. Waseńczuk.

Czytaj więcej: 14-15.04.2016 r. – Pieszowola

18.05.2016 r. - Lubycza Królewska

Nadania Placówce SG imienia płk. Wojciecha Stanisława Wójcika. W uroczystościach obok kadry kierowniczej Nadbużańskiego Oddziału SG oraz funkcjonariuszy placówki, udział wzięli członkowie rodziny patrona oraz delegacja SWPFG.  

płk. W.S. Wójcik urodził się 23 kwietnia 1897 r. w Krakowie. W 1914 wstępuje do formujących się Legionów Polskich, od 1919 w Wojsku Polskim, walczył z oddziałami niemieckimi i bolszewickimi. W maju 1920 gdy we wsi Rudnice spotkał mocny opór nieprzyjaciela, tak poprowadził swoją kompanię, że zmusił całą linię bolszewicką do panicznej ucieczki.

Czytaj więcej: 18.05.2016 r. - Lubycza Królewska

21.05.2016 r. – Konarzyny

W ramach obchodów 25 - lecia utworzenia Straży Granicznej, na cmentarzu parafialnym odbyły się patriotyczne uroczystości odsłonięcia, po renowacji, nagrobka st. strażn. z Placówki SG Kiełpin-Szosa. Franciszka Tokarskiego zamordowanego przez bandę przemytników 23.05.1935 r. W trakcie uroczystości, Prezes Fundacji Naji Goche – Zbigniew Talewski wyróżniony został Srebrnym Jubileuszowym Znakiem XX-lecia SWPFG. Odznakę w imieniu zarządu wręczył ppłk dr Wojciech Grobelski w historycznym mundurze insp. SG II RP.

Czytaj więcej: 21.05.2016 r. – Konarzyny

05.06.2016 r. - Zakopane

Nadanie Placówce Straży Granicznej imienia gen. bryg. Mieczysława Ludwika Boruty – Spiechowicza oraz przekazanie proporca i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium Najświętszej Rodziny na Krupówkach. Następnie na Placu Niepodległości odbył się uroczysty apel, w trakcie którego nadano PSG imię wybitnego Generała oraz wręczono proporzec ufundowany przez Społeczeństwo Powiatu Tatrzańskiego.

Czytaj więcej: 05.06.2016 r. - Zakopane

31.08- 1.09. 2016 r. - Węgierska Górka

W godzinach popołudniowych 31.08 delegacja SWPFG złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze pod obeliskiem poświęconym mjr. K.Czarkowskiemu i pomnikiem zamordowanych partyzantów w Żabnicy.

1.09 uroczystości upamiętniające 77. rocznicę bohaterskiej obrony Węgierskiej Górki przez żołnierzy KOP, 73. rocznicy straconych żołnierzy NSZ rozpoczęły się przemarszem spod Urzędu Gminy pod schron „Wędrowiec”. Na miejscu bohaterskich walk została odprawiona uroczysta Msza .św. w intencji obrońców Węgierskiej Górki, w czasie której odbyła się ceremonia poświęcenia i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki.

Czytaj więcej: 31.08- 1.09. 2016 r. - Węgierska Górka

07-08.09.2016 r. – Szydłowiec

Obchody 77. rocznicy Bitwy pod Barakiem zainaugurował 7.09 pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej na Rynku Wielkim w Szydłowcu. Następnie odprawiona została Msza św. w intencji żołnierzy WP i KOP, obrońców Ojczyzny z 1939 roku.

Czytaj więcej: 07-08.09.2016 r. – Szydłowiec

13.09.2016 r. – Warszawa

Obchody 12. rocznicy utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału SG im. Powstania Warszawskiego rozpoczęła Liturgia Słowa Bożego w kaplicy Muzeum Powstania Warszawskiego odprawiana przez dziekana SG ks. płk SG Z. Kępę wraz z kapelanem „Nadwiślanki” kmdr. R Preussem.

Czytaj więcej: 13.09.2016 r. – Warszawa

17.09.2016 r. – Warszawa

Mszą św. polową w Muzeum Katyńskim uczczono pamięć o ofiarach dokonanej przed 77. laty agresji sowieckiej na Polskę. Eucharystii przewodniczył biskup polowy J. Guzdek, który w homilii podkreślał wielką rolę Kościoła oraz środowisk sybirackich i katyńskich, przechowujących przez lata komunistycznego zniewolenia prawdę o ofiarach Golgoty Wschodu. Podczas Mszy św. poświęcony został na dziedzińcu muzeum Krzyż Katyński upamiętniający pomordowanych na Wschodzie. W godzinach popołudniowych hołd ofiarom oddano pod pomnikiem „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie” odczytując Apel Pamięci.

Czytaj więcej: 17.09.2016 r. – Warszawa

18.09.2016 r. – Sarny, Ukraina

W kościele parafialnym w Sarnach ks. Wł. Łukasiewicz celebrował mszę św. w 77. rocznicę napaści sowieckiej. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz w merem, Polonia, delegacja armii ukraińskiej, delegacja Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i przedstawiciele SWPFG z prezesem W. Bocheńskim.

18.09.2016 r. – Kołobrzeg

W Kołobrzegu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Sybiraka, upamiętniające również 77. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystości zapoczątkowała msza św. w kołobrzeskiej Katedrze. Następnie, na miejscowym cmentarzu, przed Pomnikiem „Ściana Pamięci Golgoty Wschodu” oddano hołd wszystkim ofiarom sowieckiej agresji.

Czytaj więcej: 18.09.2016 r. – Kołobrzeg

25.09.2016 r. – Brzeźno Szlacheckie

Odsłonięcie i poświęcenie obelisku upamiętniającego męczeństwo strażników granicznych z Komisariatów na Gochach w latach 1939-1945. Obelisk, na którym umieszczono tablice z nazwiskami strażników granicznych z Komisariatów Brzeźno, Borzyszkowy-Lipnica i Konarzy-ny zwieńcza kamienna figura orła.

Uroczystości rozpoczęto Mszą św., po której wszyscy przemaszerowali pod Miejsce Pamięci, gdzie po przemówieniach zaproszonych gości poświęcono obelisk, a delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali przedstawicie występujący mundurach historycznych SG II RP: W.Grobelski – inspektora, J.Kijaczko- komisarza i członek Zarządu M.Filipowiak – strażnika, którzy wręczyli ppłk rez. A.Szutowiczowi Jubileuszowy Znak XX-lecia SWPFG za zasługi dla stowarzyszenia, a zasłużonym przy budowie miejsca pamięci - podziękowania na piśmie od Zarządu. Całość uroczystości uświetniła Orkiestra Morskiego Oddziału SG.

Czytaj więcej: 25.09.2016 r. – Brzeźno Szlacheckie

30.09.2016 r. – Wytyczno

Obchody 77. rocznicy bitwy pod Wytycznem, ostatniego boju stoczonego przez żołnierzy KOP z wojskiem sowieckim. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła Msza św. przy Kopcu Chwały. Następnie po odegraniu Hymnu Państwowego zebranych gości przywitał gen. bryg. Wojciech Skowronek Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG. Podczas uroczystości osobom, które w szczególny sposób wyróżniły się postawą patriotyczną wręczono odznaczenia i wyróżnienia, wśród których byli członkowie SWPFG:

- ppłk SG Jacek Kozak odznaczony przez Uds.KiOR Medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość RP

Czytaj więcej: 30.09.2016 r. – Wytyczno

17.10.2016 r. – Wąchock

Prezes W. Bocheński odwiedził Opactwo Cystersów w Wąchocku, które jest miejscem modlitwy i pracy Cystersów. Jest też niewątpliwie wspaniałym pomnikiem kultury, historii i zabytkiem klasy europejskiej. W kompleksie klasztornym znajduje się Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu. Od 1970 roku za zgodą opata Matejkiewicza rozpoczęto wmurowywanie tablic pamiątkowych wśród, których znalazły się poświęcone ppłk. Antoniemu Żółkiewskiemu ps. „Lin”, który w latach 1924-1930 służył w KOP (aresztowany 17.IV.1945 r. i skazany na śmierć. 4/5, VIII.1945 r. po odbiciu z więzienia w Kielcach zmarł na serce w czasie ewakuacji) oraz mjr. Bolesławowi Kontrymowi ps. „Żmudzin”, „Biały”, który służył w SG II RP (aresztowany w 1948 r. i skazany na śmierć, zamordowany 2.I.1953 r. w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie).

Czytaj więcej: 17.10.2016 r. – Wąchock

05.11.2016 r. – Lublin

XIII Zaduszki Kresowe rozpoczęto złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod Tablicą Ponarską w kościele O.O. Dominikanów. Następnie podczas spotkania Zaduszkowego w Sali Ratusza głos zabierali m.in.:

- dr Leon Popek, który przybliżył postać zmarłego w 2014 r. naszego członka Anatola Sulika z Kowla – Kustosza Pamięci Narodowej na Kresach Wschodnich. Pochodził z rodziny polsko-ukraińskiej, a Jego pasją była Polska i wszystko co z nią związane. Ukończył kurs wiedzy o ochronie zabytków, a zdobyta wiedza przydała się w działalności polegającej na inwentaryzacji cmentarzy i grobów żołnierzy i ludności cywilnej pomordowanej przez Ukraińców. Dzięki jego zaangażowaniu wielu rodaków odnalazło mogiły swoich przodków, a groby nie odeszły w zapomnienie. Na wniosek SWPFG w 2012 r. Prezydent RP odznaczył Anatola Sulika Srebrnym Krzyżem Zasługi za upamiętnianie historii i męczeństwa polskich żołnierzy formacji granicznych w 1939 roku.

Czytaj więcej: 05.11.2016 r. – Lublin

13.11.2016 r. – Warszawa

Orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej wystąpiła w Filharmonii Narodowej z koncertem „Na straży kultury” kończącym tegoroczne obchody podwójnego jubileuszu – 25-lecia SG i 60-lecia orkiestry. Wspólnie z funkcjonariuszami SG i zaproszonymi gośćmi wysłuchaliśmy muzyki klasycznej, utworów patriotycznych, operetkowych i musicalowych wykonywanych przez solistów orkiestry i zaproszonych wokalistów. Gościem specjalnym był grający na dudach szkocki muzyk Lindsay Davidson.

Publiczność oczarowana kunsztem muzyków i wokalistów zgotowała występującym owacje na stojąco.

15.11.2016 r. – Warszawa

W Muzeum Niepodległości, zaproszeni przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału SG, uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Zgodnie z tradycją wręczone zostały awanse na kolejne stopnie służbowe oraz „Odznaki Straży Granicznej” i dyplomy uznania. Po części oficjalnej duet „Arfacello” – wiolonczelistka i harfistka prezentowały melodie patriotyczne i wojskowe.

10.12.2016 r. – Białystok

Pożegnaliśmy zmarłego 8 grudnia naszego kolegę Kajetana Szczepańskiego wiceprezesa SWPFG w latach 2012-2016. Po Mszy św. odprawionej w kościele pw. N.M.P. z Guadalupy udaliśmy się na miejscowy cmentarz rzymsko-katolicki. Zmarłego żegnała nasza liczna delegacja, członkowie GR CSP KOP w Osowcu, także nasi członkowie, pełnili wartę honorową przy trumnie tak w kościele jak i na cmentarzu. Pożegnać śp. Kajetana przybyli licznie także funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG, w którym służył. Nie zabrakło rodziny, przyjaciół i młodzieży.

Kajetan Szczepański urodził się w 1958 roku. Po ukończeniu Technikum Hutniczo-Mechanicznego studiował w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, a studia magisterskie skończył na Uniwersytecie w Białymstoku.

Czytaj więcej: 10.12.2016 r. – Białystok

14.12.2016 r. – Warszawa

Narodowe Centrum Kultury wydało książkę pt. Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej – ofiary Zbrodni Katyńskiej”. Opracowanie jest efektem pracy kilku autorów, w tym członków SWPFG. Ogólna koncepcja pracy została wypracowana w taki sposób aby epitafia katyńskie zostały poprzedzone rozdziałami wstępnymi poświęconymi KOP (1924-1939) i SG (1928-1939). Jak napisano we wstępie jest to zabieg celowy gdyż stan wiedzy naszego społeczeństwa na temat tych formacji granicznych z okresu II RP jest stosunkowo niewielki, a rozmówcy mylą czasami formacje, gdzie służyli zamordowani. Trzecia wstępna część poświęcona została omówieniu historii Zbrodni Katyńskiej.

Czytaj więcej: 14.12.2016 r. – Warszawa

19.12.2016 r. – Warszawa - Mówią Wieki

Ukazał się w sprzedaży numer specjalny 2/2017 Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” przygotowanym we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej, z okazji 25-lecia powołania tej formacji. Czytelnik poznaje historię polskich formacji granicznych na straży Rzeczypospolitej od początku państwa polskiego do czasów obecnych, a historię i dorobek Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z rozmowy red. Bogusława Kupisza z członkami zarządu. W numerze także artykuły członków naszego stowarzyszenia.

Czytaj więcej: 19.12.2016 r. – Warszawa - Mówią Wieki

02.09.2016 r. – Barwinek

W 77. rocznicę bohaterskiej śmierci por. Rajmunda Świętochowskiego odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy memoratywnej poświęconej temu oficerowi.

Rajmund Feliks Świętochowski d-ca I plut. 1 komp. baonu KOP „Dukla” poległ 2 września 1939 r. zastrzelony przez Słowaków na przejściu granicznym w Barwinku. Zwłoki por. przekazane przez stronę słowacką pochowano na cmentarzu w Dukli. W 1948 r. rodzina przeniosła zwłoki na cmentarz w rodzinnym Mińsku Mazowieckim.

Czytaj więcej: 02.09.2016 r. – Barwinek

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +