• naglowek waski

17.09.2016 r. – Warszawa

Mszą św. polową w Muzeum Katyńskim uczczono pamięć o ofiarach dokonanej przed 77. laty agresji sowieckiej na Polskę. Eucharystii przewodniczył biskup polowy J. Guzdek, który w homilii podkreślał wielką rolę Kościoła oraz środowisk sybirackich i katyńskich, przechowujących przez lata komunistycznego zniewolenia prawdę o ofiarach Golgoty Wschodu. Podczas Mszy św. poświęcony został na dziedzińcu muzeum Krzyż Katyński upamiętniający pomordowanych na Wschodzie. W godzinach popołudniowych hołd ofiarom oddano pod pomnikiem „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie” odczytując Apel Pamięci.

Wkraczającym 17 września 1939 r. jednostkom Armii Czerwonej opór zbrojny stawił Korpus Ochrony Pogranicza. Walka żołnierzy tej formacji z Sowietami zakończyła się 1 października po bitwie pod Wytycznem, a straty wyniosły kilkaset ofiar. W ślad za oddziałami agresora posuwały się wojska i oddziały specjalne NKWD dokonując natychmiast masowych aresztowań. Przebywających w obozach blisko 750 żołnierzy KOP i SG zamordowano wiosną 1940 r. strzałem w tył głowy.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +