• naglowek waski

11.12.2012 r. - Wykład w Kętrzynie

W dniu 11 grudnia 2012 roku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie, przedstawiciele Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych przeprowadzili wykłady poświęcone historii polskich formacji granicznych i losów żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza na Kresach.
Ze słuchaczami przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej spotkali się: Pan Waldemar Bocheński – Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych oraz Pan Dariusz Szymanowski – Honorowy Prezes Stowarzyszenia Wizna 1939 i aktywny działacz SWPFG.

Czytaj więcej: 11.12.2012 r. - Wykład w Kętrzynie

03.11.2012 r. - Lublin, IX Zaduszki Kresowe

Delegacja naszego stowarzyszenia w składzie: por. KOP A.Kotuła, N. i W.Bocheńscy, M.Rubas, D.Szymanowski wzięła udział w IX Zaduszkach Kresowych, które odbyły się w miejscowym Ratuszu.
W spotkaniu referaty wygłosili: K.Parfianowicz „Niszczenie polskich pomników nagrobnych na Wileńszczyźnie pod zaborem rosyjskim”, dr L.Popek „Wołyńskie krzyże”.

Czytaj więcej: 03.11.2012 r. - Lublin, IX Zaduszki Kresowe

19-20.10.2012 r. - Podlasie, Dęby Pamięci i 80. rocznica katastrofy

Nasze stowarzyszenia została zaproszona do Sejn na uroczystości sadzenia Dębów Pamięci i 80. rocznicę katastrofy lotniczej, w której zginęli Żwirko i Wigura. Delegacja w składzie: W.Bocheński, P.Okulski, M.Rubas postanowiła, korzystając okazji, odbyć podróż śladem żołnierzy KOP. Rozpoczęliśmy od wizyty w Publicznym Gimnazjum im. KOP w Wiżajnach. Uczestniczyliśmy w uroczystym apelu z okazji Dnia Nauczyciela.

Czytaj więcej: 19-20.10.2012 r. - Podlasie, Dęby Pamięci i 80. rocznica katastrofy

21.09.2012 r. - Bykownia (Ukraina), Otwarcie Memoriału

Uroczyste otwarcie Memoriału „Bykowieńskie Mogiły”. Do lasu na przedmieściach Kijowa przyjechali bliscy więźniów z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej liczącej 3435 nazwisk, na której odnaleziono blisko 50 żołnierzy KOP i 10 SG.
Podczas prac ekshumacyjnych przeprowadzonych na terenie cmentarzyska ustalono, że w 69 „dołach śmierci” leży około 2000 Polaków skazanych na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP(b) z 5 marca 1940 roku.

Czytaj więcej: 21.09.2012 r. - Bykownia (Ukraina), Otwarcie Memoriału

14-18.09.2012 r. - Podróż historyczna na Dawne Kresy II Rzeczpospolitej

W dniach 14÷18.09.2012 r. 16-osobowa grupa członków Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, w tym funkcjonariuszy Straży Granicznej (SG) i ich rodzin, odbyła drugą już podróż historyczno-wojskową autobusem na dawne Kresy Rzeczypospolitej. Punktem docelowym wyprawy był położony nad rzeką Słucz sarneński odcinek bastionu „Polesie”, a zasadniczym celem inwentaryzacja miejsc pochówku żołnierzy Batalionu Fortecznego KOP „Sarny” poległych podczas walk i po poddaniu zamordowanych przez żołnierzy sowieckich.

Czytaj więcej: 14-18.09.2012 r. - Podróż historyczna na Dawne Kresy II Rzeczpospolitej

28.09.2012 r. - Wytyczno, 73. rocznica boju pod Wytycznem

W 73. rocznicę ostatniego boju zgrupowania gen. Orlik-Ruckemanna pod Kopcem Chwały odbyły się uroczystości upamiętniające heroiczne walki żołnierzy KOP z wojskami najeźdźczej Armii Czerwonej. W uroczystościach zorganizowanych przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej i Gminę Urszulin uczestniczyła delegacja SWPFG w składzie: W.Bocheński - prezes, M.Rubas, H.Kowal, J.Bocheński, W.Grobelski, T.Sak, K.Kupiński, P.Okulski, D.Szymanowski i M.Majewski.

Czytaj więcej: 28.09.2012 r. - Wytyczno, 73. rocznica boju pod Wytycznem

25.09.2012 r. - Warszawa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski dokonał w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dekoracji naszych kolegów Krzyżami Zasługi, przyznanymi postanowieniami Prezydenta RP za wieloletnią działalność w odkrywaniu plam historii oraz upamiętnianiu miejsc walk i męczeństwa żołnierzy polskich formacji granicznych we wrześniu 1939 r. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali członkowie SWPFG W.Bocheński - prezes, płk rez.SG K.Szczepański - wiceprezes, M.Rubas - skarbnik Zarządu i D.Szymanowski (b. prezes Stowarzyszenia "Wizna 1939"), a Brązowy Krzyż Zasługi sierż.szt.SG T.Sak (NOSG).

Czytaj więcej: 25.09.2012 r. - Warszawa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

08.09.2012 r. - Góra Strękowa, 73. rocznica bitwy pod Wizną

W dniu 8 września 2012 roku na Górze Strękowej k. Wizny odbyła się uroczystość upamiętniająca 73 rocznicę bitwy pod Wizną, pod Patronatem Honorowym Prezydenta R.P. Bronisława Komorowskiego. W trakcie uroczystości zostały ogłoszone pośmiertne nominacje na wyższe stopnie oficerskie dla dowódców obrony odcinka „Wizna", którzy we wrześniu 1939r. polegli w schronie na Górze Strękowej. Władysław Raginis został mianowany na stopień majora, zaś Stanisław Brykalski na stopień kapitana.

Czytaj więcej: 08.09.2012 r. - Góra Strękowa, 73. rocznica bitwy pod Wizną

07.09.2012 r. - Szydłowiec, 5-lecie nadania imienia

W Zespole Szkół im. KOP świętowano jubileusz 5-lecia nadania imienia i poświęcenia sztandaru.
Uroczysty apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i wysłuchaniem Hymnu Narodowego, następnie odbyło się ślubowanie nowych uczniów. Pani Dyrektor otrzymała od Zarządu SWPFG podziękowanie, dla całej społeczności szkoły, za popularyzowanie wiedzy o Korpusie Ochrony Pogranicza.

Czytaj więcej: 07.09.2012 r. - Szydłowiec, 5-lecie nadania imienia

01.09.2012 r. - Węgierska Górka, Obchody walk i Walne zebranie SWPFG

Uroczystości obchodów 73. rocznicy walk oraz zebranie sprawozdawczo-wyborcze SWPFG. Decyzję o wyborze Węgierskiej Górki na swoje coroczne spotkania stowarzyszenie podjęło, nie tylko ze względów patriotycznych, ale także zaważyły na tym: życzliwy stosunek do stowarzyszenia Wójta Gminy i Jego Zastępcy oraz przyjazna atmosfera miejscowej społeczności gminy, którą promujemy jako miejsce walk obrońców Ojczyzny we wrześniu 1939 r.

Czytaj więcej: 01.09.2012 r. - Węgierska Górka, Obchody walk i Walne zebranie SWPFG

25-27.05.2012 r. - Węgierska Górka, finał Konkursu

W dniu 26 maja br. w Węgierskiej Górce odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Sprawnościowego o Polskich Formacjach Granicznych trwającego od września 2011 roku. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych oraz Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki, działająca w imieniu Gminy Węgierska Górka. Jak zwykle w takich sytuacjach mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony Straży Granicznej, reprezentowanej tym razem przez Placówkę w Żywcu, oraz harcerzy z Hufca ZHP Węgierska Górka.

Czytaj więcej: 25-27.05.2012 r. - Węgierska Górka, finał Konkursu

19.05.2012 r. – Kołobrzeg, Jubileusz XX-lecia SWPFG

W dniu 19.05.2012 r. z okazji jubileuszu XX-lecia SWPFG, w Sali Plafonowej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, odbyło się Sympozjum Naukowe p.t. „1992-2012 XX Lat Działalności Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych Sympozjum poprzedziło otwarcie wystawy „Korpus Ochrony Pogranicza 1924 – 1939” przygotowanej przez Fundację Kresy – Syberia. Uczestników Sympozjum przywitał Paweł Pawłowski, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego oraz Tomasz Tamborski, Starosta Kołobrzeski.

Czytaj więcej: 19.05.2012 r. – Kołobrzeg, Jubileusz XX-lecia SWPFG

28.04.2012 r. - Strachosław, katyński Dąb Pamięci

Jak co roku, począwszy od 2008 r., kiedy posadzono tu Dąb Pamięci z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia Forum Polskie z Chełma, Zespół Szkół w Strachosławiu uczcił patriotyczno-religijną uroczystością pamięć komisarza SG kpt. Józefa Bocheńskiego, zamordowanego w Katyniu 23.04.1940 r. oraz innych ofiar sowieckiej zbrodni wojennej na żołnierzach Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, funkcjonariuszach Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, Straży Więziennej, ziemianach i innych przedstawicielach inteligencji.

Czytaj więcej: 28.04.2012 r. - Strachosław, katyński Dąb Pamięci

21.04.2012 r. - Brwinów, Dęby Pamięci

W Brwinowie posadzono cztery Dęby Pamięci poświęcone oficerom WP, żołnierzom września 1939 roku, pojmanym przez sowieckiego okupanta, uwięzionym i zamordowanym w 1940 roku strzałem w tył głowy nad dołami śmierci Katynia i Charkowa: kpt. St.Frentzelowi, mjr J.Kozłowskiemu, kpt. St.Dembeckiemu i kpt. E.Wolańskiemu. Uroczystości odbyły się z inicjatywy naszego członka, kpt. rez. J.Bocheńskiego, który wiosną biegłego roku przedstawił ideę Burmistrzowi Brwinowa i doprowadził do zawiązania komitetu organizacyjnego.

Czytaj więcej: 21.04.2012 r. - Brwinów, Dęby Pamięci

19.04.2012 r. - Warszawa, KGSG - Wystawa 20. lat SWPFG

W tym roku mija 20. lat naszej działalności na rzecz odkrywania"zapomnianych" kart historii polskich formacji granicznych dwudziestolecia międzywojennego, upamiętniania miejsc walk i męczeństwa żołnierzy Straży Granicznej II RP i Korpusu Ochrony Pogranicza, oraz popularyzacji tradycjitych formacji. Z tej okazji w gmachu Komendy Głównej Straży Granicznej została otwarta wystawa fotogramów prezentujących naszą działalność.

Czytaj więcej: 19.04.2012 r. - Warszawa, KGSG - Wystawa 20. lat SWPFG

30.03.2012 r. - Wołomin, Wydarzenie Historyczne 2011 roku

W Domu Kultury w Wołominie odbyło się wręczenie statuetek laureatom IV edycji Plebiscytu Muzeum Historii Polski i portalu historia.org.pl "Wydarzenie Historyczne Roku 2011". Przypominamy, że głosujący w Plebiscycie internauci z 15 krajów wybrali większością 42% głosów Wydarzeniem Historycznym Roku 2011 "Po 72 latach - uroczysty pochówek kpt. Władysława Raginisa i por. Stanisława Brykalskiego, dowódców obrony odcinka Wizna z honorami godnymi oficerów Wojska Polskiego". Uroczystość wieńczyła poszukiwania mogiły i ekshumację szczątków zorganizowane przez Stowarzyszenie "Wizna 1939". Współorganizatorami pogrzebu byli: Grupa Rekonstrukcyjna CSP KOP w Osowcu i SWPFG.

Czytaj więcej: 30.03.2012 r. - Wołomin, Wydarzenie Historyczne 2011 roku

10.03.2012 r. – Podkowa Leśna, Zbiórka Harcerska Pokoleń

Nasz członek kpt. rez. Józef Bocheński spotkał się w Podkowie Leśnej z harcerską młodzieżą i opowiedział im o doli sierot po zamordowanych w Katyniu ojcach-oficerach, w tym o swoim losie. Opowiedział jak jego Ojciec walczył w 1939 r. na Podkarpaciu z drugim agresorem, tj. atakującą Polskę Slovenską Armadą "Bernolak" i ranieniu Ojca pod Muszyną oraz o transporcie do szpitala pod Równem na wschodnich terenach II RP.

Czytaj więcej: 10.03.2012 r. – Podkowa Leśna, Zbiórka Harcerska Pokoleń

17-20.01.2012 r. Szczecin / Kołobrzeg / Koszalin

W ASG w Szczecinie 17. stycznia odbyło się spotkanie robocze członków SWPFG z sympatykami i funkcjonariuszami Straży Granicznej, podczas którego powołano Komitet Organizacyjny Obchodów XX-Lecia SWPFG. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli Waldemar Bocheński (SWPFG), ppłk SG Wojciech Grobelski (COS SG Koszalin), Miłosz Filipowiak (SWPFG, ASG Szczecin), chor. szt. SG Edward Milewski (SWPFG, CSSG Kętrzyn), płk SG Jan Nikołajuk (SWPFG, Podl.OSG Białystok), mjr SG Artur Ochał (Plac. SG Szczecin), płk rez. SG Kajetan Szczepański (SWPFG), Dariusz Szymanowski (SWPFG), Bogusław Tomaszewski (SWPFG).

Czytaj więcej: 17-20.01.2012 r. Szczecin / Kołobrzeg / Koszalin

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +