• naglowek waski

03.11.2012 r. - Lublin, IX Zaduszki Kresowe

Delegacja naszego stowarzyszenia w składzie: por. KOP A.Kotuła, N. i W.Bocheńscy, M.Rubas, D.Szymanowski wzięła udział w IX Zaduszkach Kresowych, które odbyły się w miejscowym Ratuszu.
W spotkaniu referaty wygłosili: K.Parfianowicz „Niszczenie polskich pomników nagrobnych na Wileńszczyźnie pod zaborem rosyjskim”, dr L.Popek „Wołyńskie krzyże”.

Swoje referaty przygotowali również nasi członkowie: W.Bocheński „Poszukiwania grobów żołnierzy KOP obrońców odcinka „Sarny” i D.Szymanowski „Poszukiwania miejsca pochówku i ekshumacja szczątków mjr. Władysława Raginisa”. Piękny koncert pieśni patriotycznych zaprezentował chór dziecięcy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej z Lublina. Prezes SWPFG wyróżnił Jubileuszowymi Srebrnymi Znakami XX-lecia SWPFG zasłużonych dla stowarzyszenia w zakresie popularyzacji historii o Polskich Formacjach Granicznych: dr. Leona Popka – historyka, archiwistę IPN Lublin i Tomasza Rodziewicza – historyka, Prezesa Lubelskiego Oddziału Towarzystwa przyjaciół Grodna i Wilna. Podczas spotkania były eksponowane, przywiezione przez D.Szymanowskiego, przedmioty wydobyte w 2011 roku podczas ekshumacji majora W.Raginisa na Górze Strąkowej.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +