• naglowek waskiPamięć o KOP i SG na tablicach i obeliskach

Tablice pamiąkowe i obeliski poświecone Obrońcom Polskich Granic to wyraz wdziecznosci i świadectwo hitrorii upamiętniające ważne wydarzenia, bohaterskie czyny i wybitne postacie.
Odsłanianie ich odbywało się zazwyczaj podczas uroczystości rocznicowych mających charakter religijno-patriotyczny z udzałem kompanii honorowej SG lub WP. To właśnie obrońcy naszej suwerenności zasłużyli na wdzięczną pamięć przyszłych pokoleń. Pomysłodawcom i fundatorom, którymi były środowiska kombatanckie, władze lokalne, Straż Graniczna, szkoły i Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych towarzyszyło przekonanie, że przez wiele lat będą one spełniać rolę edukacyjną i stanowić wyraz trwałego szacunku. Utrwalona w kamieniu pamięć jest publiczną formą przekazu i dowodem czci i hołdu składana bohaterom, których ofiarna służba była świadectwem patriotyzmu.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +