• naglowek waski

18.01.2018 r. – Warszawa

Na Cmentarzu Bródnowskim pożegnaliśmy płk. Jana Jankowiaka, syna żołnierza KOP, członka naszego stowarzyszenia, w latach 2004 – 2012 wiceprezes, a następnie członek zarządu. Więzień Pawiaka, i obozu Stutthof.

Po wojnie skończył studia i został skierowany do służby w Dowództwie Wojsk Drogowowo-Mostowych w Warszawie. W związku ze swoją praca był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem w Służbie Ojczyzny, odznakami honorowymi. Był członkiem SWPFG od 2003 roku.

Czytaj więcej: 18.01.2018 r. – Warszawa

18.02.2018 r. – Konarzyny

Promocja ksiązki Krzysztofa Tyborskiego i Andrzeja Szutowicza pt. Konarzyny – nadgraniczna twierdza polskości”. Uroczystościom towarzyszyło otwarcie wystawy pt. „Konarzyny i Swornegacie – wspólna historia”.

 

 .

20.02.2018 r. – Świętochłowice

W Muzeum Powstań Śląskich otwarcie wystawy Nad granicą czuwa straż” w 98. rocznicę powołania Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, przygotowanej ze zbiorów prywatnych naszego członka st. chor. SG Tadeusza Pruchniewskiego oraz zbiorów muzeum. Wydarzeniem towarzyszącym otwarciu wystawy było ogłoszenie konkursu „Polskie Komitety Plebiscytowe – dawniej i dziś”.

 

Czytaj więcej: 20.02.2018 r. – Świętochłowice

07.03.2018 r. - Racibórz

W Śląskim Oddziale SG odbyła się uroczystość z okazji 119 rocznicy urodzin patrona nadkom. Józefa Bocheńskiego. W trakcie uroczystości odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy ŚLOSG oraz wręczone zostały akty mianowań na stopień kaprala SG.

Czytaj więcej: 07.03.2018 r. - Racibórz

6-7.04.2018 r. – Moryń, Siekierki, Klępicz, Moryń

Wykładem w Sali Geoparku w Moryniu oraz wystawą rozpoczęto w piątek dwudniowe gminne obchody z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Prelekcję  „Wzdłuż granic II RP”. przygotował B.Tomaszewski, a „Straż Graniczna 1928 -1939” W. Bocheński. Sobotnie uroczystości rozpoczęto od złożenia kwiatów, zapalenia zniczy, modlitwy i odśpiewania „Roty" na cmentarzu wojennym w Siekierkach. W uroczystości uczestniczyła orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie Msza św. polowa została odprawiona na placu kościelnym w Klepaczu.

Czytaj więcej: 6-7.04.2018 r. – Moryń, Siekierki, Klępicz, Moryń

16.05.2018 r. - Warszawa

Centralne obchody 27. rocznicy powołania SG. Oficjalne uroczystości rozpoczęła Msza św. w katedrze Polowej WP w intencji funkcjonariuszy i pracowników SG odprawiona przez Biskupa Polowego Józefa Guzdka.

Następnie na dziedzińcu przed Belwederem odbył się uroczysty apel. Otwierający uroczystości Komendant Główny SG gen. bryg. SG Tomasz Praga zaznaczył, że choć obecna formacja jest dość młoda, to kontynuuje tradycje KOP i SG II RP. Podczas spotkania wyróżniono osoby zasłużone i mianowano funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski.

19.05.2018 r. - Piła

SWPFG wspólnie z Muzeum Okręgowym zorganizowało obchody 90. rocznicy powołania SG II RP pt. Oni strzegli granic... Polska Straż graniczna 1928 - 1939. Podczas konferencji referaty wygłosili nasi członkowie: B. Tomaszew-ski Znaki graniczne na zachodniej rubieży II RP, W. Bocheński Umunduro-wanie formacji granicznych II RP, W. Grobelski Przygotowanie Straży Granicznej do wojny 1939, M. Filipowiak Archiwum SG w Szczecinie- początki powstawania. Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy obrazującej 11 lat SG II RP w służbie Ojczyźnie. Wystawę wsparli swoimi zbiorami członkowie SWPFG: W. Bocheński, M. Filipowiak, W. Grobelski, A. Olichwiruk.

Czytaj więcej: 19.05.2018 r. - Piła

24.05.2018 r. - Racibórz

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału SG obchodzili 27. rocznicę powstania SG. Gospodarzem głównych uroczystości był komendant oddziału płk SG Adam Jopek, który serdecznie powitał przybyłych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Czytaj więcej: 24.05.2018 r. - Racibórz

01.09.2018 r. – Żabnica

Uroczystości rocznicowe wybuchu II wojny światowej w Żabnicy, zorganizowane przez Gminę Węgierska Górka pod Honorowym Patronatem Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka. SWPFG reprezentowali w uroczystości prezes W. Bocheński i wiceprezes Z. Kowalczyk.

.

7-8.09.2018 r. – Szydłowiec - Barak

79. rocznicę bitwy pod Barakiem zainaugurowano uroczystościami na placu apelowym Zespołu Szkół im. KOP pod pomnikiem „Żołnierzom Korpusu ochrony Pogranicza - obrońców Polskich granic 1924-1939” gdzie u stóp tego pomnika złożono, przywiezioną przez członków SWPFG, ziemię z kolejnych 10. cmentarzy gdzie spoczywają żołnierze tej formacji. Następnego dnia pod pomnikiem „Żołnierzom września 1939 roku” w Baraku oddano hołd poległym w walkach na tych terenach.

15-16.09.2018 r. - II Rajd Rowerowy „Szlakiem bojowym 1 pp KOP - 100 rowerzystów na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

Trasa imprezy o charakterze historyczno-krajoznawczym wiodła przez Parki Krajobrazowe: Południowo Roztoczański i Puszczy Solskiej z licznymi obiektami historycznymi, przyrodniczymi i kultury.

W Dachnowie i Łosińcu miały miejsce uroczystości z okazji 79. rocznicy stoczonych tu bitew 1 pp KOP, podczas których kierownik rajdu, wiceprezes SWPFG ppłk SG Jacek Kozak przedstawił przebieg walk wrześniowych stoczonych w pobliskich lasach i przypomniał o odwadze i oddaniu bohaterów tamtych czasów. Raj rozpoczął się i zakończył w Lubyczy Królewskiej - Placówce SG im. płk Wojciecha Stanisława Wójcika dowódcy 1 pp KOP.

17.09.2018 r. – Warszawa

W Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki promocja publikacji mjr. SG dr. Artura Ochała: Na Litewskiej Rubieży. Brygada Korpusu Ochrony Pogranicza „Grodno” (1929-1939) oraz Tarcza Rzeczypospolitej. Korpus Ochrony Pogranicza 1924 – 1939, w której znalazło się ponad 150 fotografii pochodzących ze zbiorów A. Olichwiruka, P. Waseńczuka i W. Bocheńskiego.

.

20.09.2018 r. - Lublin

W Oddziale IPN Konferencja edukacyjna „Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939” podczas, której członkowie SWPFG wygłosili referaty: J. Nikołajuk Batalion KOP „Sejny”, W. Bocheński Reduta Tynne. Stan badań,. a A. Olichwiruk zaprezentował wystawę eksponatów ze swoich zbiorów.

.

06.10.2018 r. - Szczecin

Placówka SG otrzymała imię por. rez. kaw. Wacława Piotra Russockiego. Na apelu odsłonięto i poświęcono tablicę poświęconą patronowi. Po zakończeniu uroczystości w budynku Archiwum SG otwarta została wystawa dotycząca patrona oraz historii formacji granicznych. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Morskiego Oddziału SG.

Por. W.P. Russocki urodził się 19 maja 1904 roku w Stryju. W latach 1927-1928 był słuchaczem Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu i odbył ćwiczenia w 6 Pułku Ułanów w Stanisławowie.

Czytaj więcej: 06.10.2018 r. - Szczecin

08.10.2018 r. - Kuźnica

Placówce SG nadano imię 2 Pułku Strzelców Podhalańskich będące hołdem oddanym żołnierzom tego pułku, przywołanie ich męstwa, poświęcenie życia Ojczyźnie oraz godnym uczczeniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Nadanie imienia 2 Pułku Strzelców Podhalańskich Placówce SG. Przed uroczystym apelem została odprawiona Msza św. w intencji żołnierzy pułku poległych w wojnie 1920 roku oraz funkcjonariuszy i pracowników Placówki SG w Kuźnicy. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową.

Czytaj więcej: 08.10.2018 r. - Kuźnica

11.10.2018 r. - Szczecin

W Instytucie pamięci Narodowej Konferencja na temat: Na granicach Niepodległej. Straż Graniczna (1928-1939) w perspektywie 100-lecia odzyskania niepodległości i była przypomnieniem jej zadań, organizacji i dokonań, ale także wspomnieniem innych formacji, które ją poprzedziły.

Czytaj więcej: 11.10.2018 r. - Szczecin

16.10.2018 r. - Biała Podlaska

Placówka Nadbużańskiego Oddziału SG otrzymała imię gen. bryg. Stanisława Tessaro. Uroczystość rozpoczęła Msza św., następnie przed Placówką odbył się uroczysty apel i nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej patrona. W swoim wystąpieniu Komendant NOSG płk SG Jacek Szcząchor powiedział m.in. W ten sposób chcemy spłacić dług wdzięczności wobec pokolenia Polaków, którzy tak jak nasz patron w obronie polskich granic złożyli na ołtarzu narodowi polskiemu swoją wolność.

Czytaj więcej: 16.10.2018 r. - Biała Podlaska

17.10.2018 r. – Kielce

Placówce Karpackiego Oddziału SG nadano imię płk. Przemysława Nakoniecznikoffa - Klukowskiego. Po Mszy św. odprawionej w Bazylice Katedralnej, na placu przed budynkiem Placówki odbył się uroczysty apel, podczas którego został odczytany akt nadania i odsłonięto tablicę pamiątkową.

Płk P. Nakoniecznikoff-Klukowski urodził się 13 czerwca 1896 r. w Tbilisi. W latach 1915-1917 służył w armii rosyjskiej, walczył w I wojnie światowej. W listopadzie 1918 wstąpił do Wojska Polskiego służąc kolejno w: 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, 63 pp.

Czytaj więcej: 17.10.2018 r. – Kielce

23.10.2018 r. – Stargard

Wernisaż wystawy „Ochraniali, zabezpieczali, czuwali – Straż Graniczna 1928-1939” w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie.

W otwarciu wystawy uczestniczyli w historycznych mundurach: M. Filipowiak (Straż Graniczna) i B. Filipowiak (Straż Celna).

.

04.11.2018 r. – Warszawa

Pod hasłem „Niepodległa” w Filharmonii Narodowej zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Koncert pod dyrygenturą mjr. SG Leszka Mieczkowskiego zorganizowano z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród gości zaproszonych przez Komendanta Głównego SG gen. dyw. SG T. Pragę był prezes W. Bocheński z małżonką.

10.11.2018 r. - Góra Kalwaria

W przeddzień setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, na cmentarzu parafialnym odsłonięto i poświęcono odrestaurowaną mogiłę funkcjonariuszy SG, słuchaczy Centralnej Szkoły Straży Granicznej, którzy utonęli w nurtach Wisły.

W uroczystości uczestniczyli prezes W. Bocheński, wiceprezes Z. Kowalczyk i skarbnik M. Rubas.

Czytaj więcej: 10.11.2018 r. - Góra Kalwaria

11.11.2018 r. – Warszawa

Otwarcie wystawy w Izbie Pamięci Komendy Głównej SG w Warszawie, poświęconej pamięci i męczeństwu żołnierzy Straży Granicznej.

Na wystawie prezentowane są bagnety, orły, fotografie i regulaminy Str. Gran. II RP oraz odznacze-nia komisarza Str. Gran. J. Bocheńskiego. Ekspozycję uzupełniają pamiątki ze „skrzynki katyńskiej” przygotowanej przez Agnieszkę Markiewicz-Cybulską, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku, i naszego członka, ppłk. SG J. Nikołajuka oraz guziki i orzeł znalezione w lesie koło Charkowa.

Czytaj więcej: 11.11.2018 r. – Warszawa

30.11.2018 r. - Władysławowo

Placówce SG nadano imię gen. Józefa Hallera. Generał Józef Haller (1873-1960) odegrał istotną rolę w tworzeniu II Rzeczpospolitej Polskiej i umacnianiu jej granic.

W 1919 r. przybył do Polski na czele nowocześnie wyposażonej armii, którą włączono w ogólną siłę zbrojną Rzeczpospolitej. Wykonując zadanie objęcia w posiadanie przyznanego Polsce traktatem wersalskim Pomorza, dokonał symbolicznego zaślubienia Polski z Bałtykiem w Pucku 10 lutego 1920 r. Tym samym Polska objęła administrację nad Pomorzem z dostępem do Morza Bałtyckiego, pomiędzy granicami z Wolnym Miastem Gdańsk od wschodu po rejon okolicy Jeziora Żarnowieckiego od zachodu.

20.12.2018 r. - Poznań - Ławica

Placówka SG Poznań-Ławica otrzymała imię Powstańców Wielkopolskich, patriotów i bohaterów, którzy przelali krew za wyzwolenie spod pruskiego zaboru i walkę o powrót zagrabionych ziem do Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej: 20.12.2018 r. - Poznań - Ławica

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +