• naglowek waski

Skład Kapituły Odznaczeń

  • mjr Zygmunt Kowalczyk - Przewodniczący (Warszawa)
  • Miłosz Filipowiak - Wiceprzewodniczący (Szczecin)
  • chor. SG Piotr Waseńczuk - Sekretarz (Lublin)
  • ppłk SG Jan Nikołajuk - Członek (Białystok)
  • Marek Sokołowski - Członek (Szydłowiec)

 

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'21

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +