• naglowek waski

Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia SG Numer I i II / 2013

W dniach 20-21 marca 2013 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyło się ogólnopolskie seminarium historyczne pt.: „85. rocznica utworzenia Straży Granicznej II Rzeczypospolitej".

Efektem ww. przedsięwzięcia jest Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej Numer I i II / 2013 - wydanie specjalne.

W Biuletynie zostały zamieszczone opracowania członków Naszego Stowarzyszenia, jak również wybitnych osób ściśle współpracujących i miłośników historii:

Biuletyn dostępny jest również na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie http://www.cos.strazgraniczna.pl/ w zakładce Ośrodek / Biuletyn.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +