• naglowek waski

19.03.2024 r. - Racibórz, Śląski Oddział SG

Z okazji 125. rocznicy urodzin Patrona, nadkom. Józefa Bocheńskiego, w Śląskim Oddziale SG odbyła się uroczysta zbiórka na placu apelowym, która rozpoczęła się od złożenia meldunku gen. bryg. SG Andrzejowi Jakubaszkowi, Komendantowi Śl.OSG, przez dowódcę uroczystości mjr. SG Sławomira Raska. Następnie odegrano i odśpiewano hymn państwowy oraz podniesiono na maszt biało-czerwoną flagę. W ceremonii uczestniczyli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, którzy odtworzyli hymn w języku migowym.

Czytaj więcej: 19.03.2024 r. - Racibórz, Śląski Oddział SG

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +