• naglowek waski

30.12.2004 r. - Warszawa, Uhonorowanie płk. SG Andrzeja Mackiewicza

Zarząd Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych uhonorował pułkownika SG Andrzeja Mackiewicza Dużą Honorową Odznaką Korpusu Ochrony Pograniczna w dowód uznania za wieloletnią współpracę w upamiętnianiu i kultywowaniu tradycji KOP i SG II RP oraz umożliwienie spotkania delegacji stowarzyszenia z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim.

Czytaj więcej: 30.12.2004 r. - Warszawa, Uhonorowanie płk. SG Andrzeja Mackiewicza

16-17.12.2004 r. - Białystok, Uroczystości rocznicowe

Uroczystości kończące rok obchodów 80. rocznicy powołania KOP zorganizowane przez Podlaski Oddział SG i Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rrezerwy Wojska Polskiego.
Pierwszego dnia otwarto wystawę pt.”80-lecie Korpusu Ochrony Pogranicza” i odbyto podróż historyczną szlakiem strażnic Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza.

Czytaj więcej: 16-17.12.2004 r. - Białystok, Uroczystości rocznicowe

05.11.2004 - Gdańsk, Nadanie MOSG imienia płk. K.Bacza

Uroczystości nadania Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej imienia płk. Karola Bacza. Delegacja Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z satysfakcja przyjęła zaproszenie na tę szczególną uroczystość poświęconą pamięci człowieka, który wniósł wyjątkowo duży wkład w organizację służby granicznej Korpusu Ochrony Pograniczna, potem Straży Granicznej II RP, a w czasach powojennych Wojsk Ochrony Pogranicza.

Czytaj więcej: 05.11.2004 - Gdańsk, Nadanie MOSG imienia płk. K.Bacza

25.09.2004 r. - Dołhobrody, Nadanie Strażnicy SG imienia J.Bołbotta

Nadanie nowoczesnej Strażnicy KOP imienia ppor. rez. KOP Jana Bołbotta. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w miejscowym kościele, w intencji J. Bołbotta i żołnierzy KOP poległych we wrześniu 1939 roku na polu walki, broniących Ojczyzny przed atakiem agresora ze wschodu. Na placu przed strażnicą odbyła się główna część spotkania, na które przybyli Z-ca Komendanta Gł. SG gen. T.Frydrych, Komendant Nadbużańskiego Oddziału płk M.Dominiak z towarzyszącymi mu oficerami.

Czytaj więcej: 25.09.2004 r. - Dołhobrody, Nadanie Strażnicy SG imienia J.Bołbotta

01.09.2004 r. - Węgierska Górka, Nadanie ulicy imienia mjr. K.Czarkowskiego

W godzinach przedpołudniowych odbyła się uroczystość nadania jednej z ulic Węgierskiej Górki imienia majora Kazimierza Czarkowskiego. Był to wyraz wdzięczności, pamięci i uznania dla bohaterskiego dowódcy Batalionu KOP „Berezwecz”, który siłą niewielkiego pododdziału przeciwstawił się 7 Bawarskiej Dywizji Piechoty Wehrmachtu. Przy nowo nazwanej ulicy zgromadziła się licznie miejscowa ludność, harcerze, władze gminy i weterani, wśród których znaleźli się również ci, którzy uczestniczyli w tych walkach 65 lat temu.

Czytaj więcej: 01.09.2004 r. - Węgierska Górka, Nadanie ulicy imienia mjr. K.Czarkowskiego

28-29.08.2004 r. - Sejny, Uroczystości rocznicowe

Z okazji 85. rocznicy Powstania Sejneńskiego i 80. rocznicy powołania KOP odbyły się podniosłe uroczystości, które rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice Katedralnej, w intencji poległych powstańców i żołnierzy KOP. W jubileuszowych uroczystościach wzięli udział kombatanci, przedstawiciele parlamentu, rządu, samorządu województwa podlaskiego, Straż Graniczna, Wojsko, Policja, Straż Pożarna i ludność powiatów sejneńskiego, suwalskiego i ziemi augustowskiej.

Czytaj więcej: 28-29.08.2004 r. - Sejny, Uroczystości rocznicowe

24.06.2004 r. - Kętrzyn, Promocja chorążych i odsłonięcie obelisku

W CS SG w Kętrzynie odbyła się promocja chorążych. Odprawiona została Msza św. polowa, którą celebrował ks. abp Edmund Piszcz, w koncelebrze z księżmi kapelanami SG.
W 80. rocznicę KOP funkcjonariusze Centrum Szkolenia ufundowali pomnik poświęcony polskim formacjom granicznym, czcząc w ten sposób wszystkie formacje, które w dwudziestoleciu międzywojennym i w czasach powojennych strzegły polskich granic.

Czytaj więcej: 24.06.2004 r. - Kętrzyn, Promocja chorążych i odsłonięcie obelisku

28.05.2004 r. - Warszawa, Spotkanie z Prezydentem R.Kaczorowskim

Z Londynu do Warszawy przyleciał Prezydent Ryszard Kaczorowski z małżonką. Z tej okazji w saloniku na lotnisku odbyło się spotkanie delegacji Zarządu SWPFG z Panem Prezydentem. Kapituła Honorowego Jubileuszowego Znaku KOP podjęła decyzję, aby pozłacaną odznakę nr 1 przyznać Panu Prezydentowi i właśnie na tym spotkaniu przekazano Mu uroczyście to honorowe wyróżnienie.

Czytaj więcej: 28.05.2004 r. - Warszawa, Spotkanie z Prezydentem R.Kaczorowskim

20.05.2004 r. - Kołobrzeg, Uroczystości rocznicowe

Centralne obchody 13. rocznicy powstania SG połączone z obchodami 80. rocznicy powołania KOP. Podobnie jak to miało miejsce w 75. rocznicę, i tym razem Komendant Główny SG, podczas tych uroczystości wręczył weteranom, byłym żołnierzom KOP, awanse na pierwszy i wyższe stopnie oficerskie. Przyjęli je z wielkim wzruszeniem. Jubileuszowy Honorowy Znak KOP 1924-2004 wręczono: Biskupowi Polowemu S.L. Głódziowi, Komendantowi Głównemu SG, jego zastępcom oraz dwóm Dyrektorom Biura KG SG.

Czytaj więcej: 20.05.2004 r. - Kołobrzeg, Uroczystości rocznicowe

09.03.2004 r. - Gołąbki k/Warszawy, Pogrzeb Ś.P. płk. J.Sadowskiego

W Katedrze Polowej WP odprawiona została Msza Pogrzebowa w intencji Ś.P. płk. Jana Sadowskiego żołnierza KOP - Prezesa SWPFG, którą odprawił Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź w koncelebrze z ks. prałatem Z. Peszkowskim i kapelanami SG. Po mszy trumnę z ciałem pułkownika przewieziono na cmentarz w Gołąbkach. Nad trumną, zmarłego żegnali: płk. Andrzej Mackiewicz w imieniu Komendanta Gł. SG oraz wiceprezes SWPFG Mirosław Rubas.

Czytaj więcej: 09.03.2004 r. - Gołąbki k/Warszawy, Pogrzeb Ś.P. płk. J.Sadowskiego

02.09.2003 r. - Węgierska Górka, Odsłonięcie tablicy

W godzinach rannych Wójt Gminy Węgierska Górka oraz Przewodniczący Zarządu SWPFG dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy na budynku, w którym w 1939 r. stacjonował baon KOP „Berezewcz".
Płk Jan Sadowski wręczył Honorowy Jubileuszowy Znak KOP Paniom Marii Swety i Władysławie Barczewskiej, córkom Ignacego Cichonia z Cięciny, na posesji którego w 1939 roku działała stacja gołębi pocztowych, wykorzystywanych przez KOP w czasie działań wojennych.

Czytaj więcej: 02.09.2003 r. - Węgierska Górka, Odsłonięcie tablicy

25.05.2003 r. - Wiżajny

Uroczystości nadania imienia Korpusu Ochrony Pogranicza Publicznemu Gimnazjum w Wiżajnach: Msza św. w miejscowym kościele, składanka poetycko-muzyczna o tematyce kopowskiej (zaprezentowana przez młodzież gimnazjalną), warta honorowa funkcjonariuszy SG i harcerzy pod pomnikiem-obeliskiem Józefa Piłsudskiego, przemówienia okolicznościowe przedstawicieli Kuratorium Oświaty, władz samorządowych, Straży Granicznej, środowisk kombatanckich oraz Pani Dyrektor Gimnazjum.

Czytaj więcej: 25.05.2003 r. - Wiżajny

23.05.2003 r. - Białystok

Święto Straży Granicznej w Podlaskim Oddziale SG. Podczas bogatych programowo uroczystości i urozmaiconych pokazów, które odbyły się na stadionie Oddziału, Komendant płk Włodzimierz Gryc wręczył medale Zasłużony dla Podlaskiego Oddziału SG: płk. J. Sadowskiemu, M. Rubasowi. B. Buczakowi członkom Zarządu SWPFG.
Kapituła Honorowej Jubileuszowej Odznaki KOP przyznała wyróżnienie zasłużonym funkcjonariuszom SG.

Czytaj więcej: 23.05.2003 r. - Białystok

05.06.2003 r. - Kętrzyn

Konferencja naukowa zorganizowana przez Centrum Szkolenia SG z okazji przypadającej w 2004 roku 80. rocznicy powołania KOP. W części wstępnej, po okolicznościowych przemówieniach zostały wręczone Honorowe Jubileuszowe Znaki KOP: prof. dr. hab. Adamowi Dobrońskiemu, prof. dr. hab. Markowi Jabłonowskiemu, płk. Wiesławowi Mrugale – Komendantowi Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, mgr. Krzysztofowi Hećmanowi – Burmistrzowi Miasta Kętrzyn, przyznane przez Kapitułę w uznaniu zasług w dziedzinie prowadzonych prac naukowych i popularyzacji wiedzy o polskich formacjach granicznych.

Czytaj więcej: 05.06.2003 r. - Kętrzyn

31.08.2002 r. - Węgierska Górka

63. rocznica obrony Węgierskiej Górki i uroczyste Walne Zebranie poświęcone 10. rocznicy istnienia Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, w którym udział wzięli zaproszeni goście: Z-ca Komendanta Gł. Straży Granicznej, Dowódca Garnizonu Bielsko-Biała, Komendant Obrony Cywilnej w Żywcu, Delegacja Oddziału SG z Nowego Sącza, Wójt Gminy Węgierska Górka, Dyrektor Wydziału Promocji Gminy.

Czytaj więcej: 31.08.2002 r. - Węgierska Górka

03.05.2002 r. - Częstochowa

Uroczyste przekazanie Ojcom Paulinom na Jasnej Górze moździerza ufundowanego przez SWPFG w 10. rocznicę utworzenia Straży Granicznej III RP. Akt przekazania odczytał Wiceprezes M.Rubas, a pierwszego odpalenia dokonał Prezes płk J.Sadowski. Wręczono Jubileuszowy Znak KOP: ojcu Izydorowi Matuszewskiemu – Przeorowi Zakonu Paulinów, ojcu Marianowi Lubelskiemu – Przeorowi Zakonu Paulinów na Jasnej Górze, ojcu płk. Janowi Golonce – Kuratorowi Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze, Panu Zbigniewowi Bonarskiemu – Wiceprezesowi Fundacji „Pro Patria”.

Czytaj więcej: 03.05.2002 r. - Częstochowa

22.06.2001 r. - Hel

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy – obelisku, ufundowanej przez SWPFG, upamiętniającej walki żołnierzy IV Baonu KOP ”Hel” i SG w 1939 roku na Półwyspie Helskim.

 

Czytaj więcej: 22.06.2001 r. - Hel

17.05.2001 r. - Warszawa

Odsłonięcie i poświęcenie tablic pamiątkowych na budynkach, w których mieściły się:

  • Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza, przy ul. Oczki róg Chałubińskiego,
  • Komenda Główna Straży Granicznej II RP, przy ul. Żurawiej róg Poznańskiej (dawniej ul. Tadeusza Żulińskiego).

Czytaj więcej: 17.05.2001 r. - Warszawa

10.2000 r. - Berżniki

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na kaplicy cmentarnej, poświęconej żołnierzom KOP poległym i zamordowanym w obronie granic RP w latach 1924-1944.


Czytaj więcej: 10.2000 r. - Berżniki

08.09.2000 r. - Olsztyn

Odsłonięcie i poświęcenie w kościele pw. „Chrystusa Odkupiciela Człowieka” tablicy ku czci gen. Franciszka Kleeberga oraz żołnierzy, podoficerów i oficerów 135 pp rez. KOP.
Tablicę ufundował żołnierz 135 pp rez. Stanisław Pierechod – członek Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych.

Czytaj więcej: 08.09.2000 r. - Olsztyn

06-09.2000 r. - otwarcie i poświęcenie Polskich Cmentarzy Wojennych

17 czerwca - w Charkowie na Ukrainie - SWPFG reprezentował M. Rubas.
28 lipca - w Katyniu w Rosji - SWPFG reprezentowali: płk J.Sadowski, J.Czapiewski, M.Rubas.
2 września - w Miednoje w Rosji - SWPFG reprezentowali: płk J.Sadowski, M.Rubas
Na cmentarzach spoczywa: w Charkowie około 150, w Katyniu ponad 250,  w Miednoje blisko 150 żołnierzy KOP i SG.

Czytaj więcej: 06-09.2000 r. - otwarcie i poświęcenie Polskich Cmentarzy Wojennych

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +