• naglowek waski

25.09.2004 r. - Dołhobrody, Nadanie Strażnicy SG imienia J.Bołbotta

Nadanie nowoczesnej Strażnicy KOP imienia ppor. rez. KOP Jana Bołbotta. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w miejscowym kościele, w intencji J. Bołbotta i żołnierzy KOP poległych we wrześniu 1939 roku na polu walki, broniących Ojczyzny przed atakiem agresora ze wschodu. Na placu przed strażnicą odbyła się główna część spotkania, na które przybyli Z-ca Komendanta Gł. SG gen. T.Frydrych, Komendant Nadbużańskiego Oddziału płk M.Dominiak z towarzyszącymi mu oficerami.

Przybyły również liczne delegacje funkcjonariuszy SG z sąsiednich oddziałów, księża kapelani, przedstawiciel wojewody lubelskiego, władze miasta Włodawy i powiatu włodawskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i szkół noszących imię KOP z Wytyczna i Wiżajn, kombatanci, przedstawiciele garnizonu WP z orkiestrą, Straż Pożarna oraz okoliczna ludność. Odsłonięto i poświęcono tablicę zamontowaną na frontonie strażnicy, upamiętniającą nadanie imienia ppor. rez. Jana Bołbotta. Prezes SWPFG wręczył majorowi Sławomirowi Gruszeckiemu, Komendantowi Strażnicy SG Dołhobrody Jubileuszowy Znak KOP, w dowód uznania za wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, którą zorganizowano w ramach obchodów 80. rocznicy powołania KOP.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +