• naglowek waski

1-377463Mariusz Zemło, Jarosław Wojciechowicz (2019)
"W służbie Ojczyzny Korpus Ochrony Pogranicza - 24 Baon "Sejny".

Wyd. Instytut Pamięci Narodowej Białystok-Warszawa 2019 s. 224

wywiad gospodarczyKołakowski P., Techman R.(2010):
"Wywiad gospodarczy Straży Granicznej wobec firm gdańsko-gdyńskich w latach 1932-1938".

Wyd. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 273.

slownikOchał A. (2009):
"Słownik oficerów i chorążych Korpusu Ochrony Pogranicza w Suwałkach (1929-1939)".

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwałki, s. 157.

general-brygadyGrobelski W. (2010):
"Generał brygady Ludwik Mieczysław Boruta-Spiechowicz (1894-1985)".

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 460.

agresja-sowieckaStudia i materiały pod red. Rodziewicza T. (2009):
"Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelszczyźnie".

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie, Lublin, s. 286 + mapa.

proti-polskuLacko M. (2007):
"Proti Pol'sku - Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády".

Ŭstav Pamäti Národa, Bratislava, s. 255.

konfliktBuchowski S. (2009):
"Konflikt polsko-litewski o Ziemię Sejneńsko-Suwalską w latach 1918-1920".

Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny, s. 183.

1pulk-kawaleriiBöhm T., Romańczyk K. (2010):
"1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w wojnie obronnej 1939 roku".

MEDIA-EXPO Wawrzyniec Wierzejewski, Poznań, s. 105.

batalionOchał A. (2009):
"Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza *Suwałki* 1927-1939".

Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwałki, s. 383.

14-dywizjonSzczepański K. (2004):
"14 Dywizjon Artylerii Konnej".

Wyd. Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku i Stowarzyszenie "Formacje Graniczne", Białystok, s. 102.

wojska pograniczneSkubisz P. (2010):
"Wojska Pograniczne ZSRR na odcinku z Polską w świetle materiałów wywiadu II Rzeczypospolitej [1921-1939]".

Wyd. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, 2010, s. 167.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +