• naglowek waski

17.03.2017 r. - Warszawa-Otwarcie Sali Tradycji

W Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej, poświęconej historii formacji granicznych od roku 1918 do czasów współczesnych. Sekretarz Stanu w MSWiA Jakub Skiba, z którego inicjatywy powstało to szczególne miejsce, wraz z Komendantem Głównym SG płk. SG Markiem Łapińskim dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Minister Skiba w swoim wystąpieniu podkreślił, że:  „Niezwykle ważne jest podtrzymywanie etosu służby, która nie może polegać jedynie na wykonywaniu rozkazów - musi się również opierać na głęboko ugruntowanym systemie wartości.

Czytaj więcej: 17.03.2017 r. - Warszawa-Otwarcie Sali Tradycji

26.01.2017 r. – Warszawa

W Muzeum Katyńskim spotkali się z dr Ewą Kowalska, reprezentująca tę placówkę, przedstawiciele SWPFG: W. Bocheński, M. Rubas, dr Dominika Siemińska z IPN, dr A.K. Sobczak wicedyrektor Muzeum Szlachty Polskiej z Ciechanowa. Tematem spotkania było zorganizowanie w tym muzeum wystawy dotyczącej obrońcom polskich granic poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej. Ustalono wstępnie, że 18 grudnia 2017 r. otwarcie wystawy poprzedzone zostanie mszą św. w Katedrze Polowej WP.

02.02.2017 r. – Warszawa

Prezes SWPFG W. Bocheński, wicedyrektor Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie dr A. K. Sobczak, dyrektor z KG SG płk SG K. Gawęda spotkali się w MSWiA z podsekretarzem stanu Jakubem Skibą w celu omówienia programu uroczystości rocznicowych w Ciechanowie planowanych na 23 i 24 czerwca 2017 r.

22.02.2017 r. – Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem WA.XIII NS-REJ.KRS/4267/17//241 zatwierdził nowy Statut SWPFG.

02.03.2017 r. – Warszawa

W Komendzie Głównej SG odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gośćmi honorowymi byłi:  przedstawiciele Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi z  przewodniczącą płk Weroniką Sebastianowicz  ps. „Różyczka”. Komendant Główny SG płk SG Marek Łapiński wręczył  bohaterom okolicznościowe dyplomy i podziękował za to, że swoim życiem dają najwspanialsze świadectwo miłości Ojczyzny. Na zewnętrznym ogrodzeniu komendy umieszczono banner z notami biograficznymi żołnierzy wyklętych – obrońców polskich granic.

08.04.2017 r. – Pieszowola

Po stoczeniu boju pod Szackiem i przejściu na lewy brzeg Bugu resztki zgrupowania KOP, dowodzone przez gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemana zostały w nocy z 30.09. na 1.10.1939 r. zaatakowane pod Wytycznem przez sowiecką jednostkę pancerną. Po stoczeniu bitwy i próbach przebicia się na zachód gen. Orlik-Rückeman wydał rozkaz zniszczenia sprzętu i rozproszenia grupy. Grupy żołnierzy, nieustannie atakowane przez jednostki sowieckie przedzierały się lasami, przez bagna i wśród jezior Polesia do walczących pod Kockiem oddziałów gen. bryg. F. Kleeberga. Po wytypowaniu terenu badań między Wielkim Łanem a Pieszowolą, uzyskaniu zgód konserwatora i dyrekcji parku narodowego detektoryści reprezentujący SWPFG i SG, pod kierownictwem prezesa W. Bocheński i archeologa, w asyście strażników parku, przystąpili do pierwszego etapu poszukiwań. Odnaleziono liczne artefakty, w tym orła wz.19, odznakę KOP, guziki, które przekazano do Muzeum Okręgowego w Białej Podlaskiej.

17.03.2017 r. - Warszawa

W Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej, poświęconej historii formacji granicznych od roku 1918 do czasów współczesnych. Sekretarz Stanu w MSWiA Jakub Skiba, z którego inicjatywy powstało to szczególne miejsce, wraz z Komendantem Głównym SG płk. SG Markiem Łapińskim dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Minister Skiba w swoim wystąpieniu podkreślił, że: „Niezwykle ważne jest podtrzymywanie etosu służby, która nie może polegać jedynie na wykonywaniu rozkazów - musi się również opierać na głęboko ugruntowanym systemie wartości.

Czytaj więcej: 17.03.2017 r. - Warszawa

16.05.2017 r. - Zamość

Na Rynku Wielkim w Zamościu odbyły się centralne obchody Święta Straży Granicznej z udziałem Prezydenta RP A. Dudy oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji M. Błaszczaka. Oficjalne uroczystości rozpoczęła msza św. w Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Następnie, w południe, na Rynku Wielkim w Zamościu, odbył się uroczysty apel, podczas którego Prezydent RP wręczył nominacje generalskie Komendantowi Głównemu SG gen. bryg. M. Łapińskiemu i jego zastępcy gen. bryg. T. Pradze. Prezydent RP w asyście Ministra SWiA wręczył również Medale za Długoletnią Służbę. W trakcie obchodów Minister SWiA Mariusz Błaszczak przekazał córce Wojciecha Stanisława Wójcika akt pośmiertnego mianowania na stopień pułkownika. Pułkownik Wójcik był dowódcą 1 pp KOP, którego w 1940 r. NKWD zamordowało w Charkowie.

W uroczystości uczestniczył prezes W. Bocheński.

30.05.2017 r. – Racibórz

Uroczystości XXVI rocznicy powstania SG miały wyjątkowy charakter ze względu na nadanie imienia Śląskiemu Oddziałowi SG imienia nadkomisarza Józefa Bocheńskiego – legionisty, uczestnika III Powstania Śląskiego, oficera SG II RP i Żołnierza września 1939 r. zamordowanego w Katyniu wiosną 1940 r. Wraz z imieniem nadano oddziałowi sztandar, który został poświęcony podczas Mszy św. przez bp. Andrzeja Czaję. Gospodarzem uroczystości był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek. Uroczystość uświęcił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej SG oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej SG. Zwieńczeniem obchodów był okolicznościowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Czytaj więcej: 30.05.2017 r. – Racibórz

23.06.2017 r. – Ciechanów

Obchody XXV-lecia SWPFG pod Honorowym Patronatem ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka. Organizatorami-partnerami byli: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Komendant Główny Straży Granicznej.

W przedpołudniowej części uroczystości odbył się wernisaż wystawy poświęconej Straży Granicznej II RP, której towarzyszyła konferencja popularnonaukowa z udziałem SWPFG, a w godzinach popołudniowych, na błoniach Zamku Książąt Mazowieckich, odbył się piknik historyczny z udziałem rekonstruktorów z Osowca i Tomaszowa Lubelskiego, prezentujących umundurowanie i uzbrojenie KOP.

Czytaj więcej: 23.06.2017 r. – Ciechanów

8.09.2017 r. – Szydłowiec

Na dziedzińcu Zespołu Szkół im. KOP, pod pomnikiem „ŻOLNIERZOM KORPUSU OCHRONY POGRANICZA, OBROŃCOM POLSKICH GRANIC 1924 – 1939" odbyły się uroczystości z okazji 78. rocznicy walk żołnierzy tej formacji na Ziemi Szydłowieckiej oraz nadania szkole imienia Korpusu Ochrony Pogranicza.

Czytaj więcej: 8.09.2017 r. – Szydłowiec

16 – 17.09.2017 r. – Dachnów – Cieszanów

Rajd Rowerowy „Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza”.

Organizatorami rajdu była Placówka Straży Granicznej im. płk. Wojciecha Stanisława Wójcika w Lubyczy Królewskiej i nasze stowarzyszenie, a jego kierownikiem ppłk SG Jacek Kozak - komendant tej placówki, wiceprezes SWPFG.

Patron placówki urodził się w 1897 r., był uczestnikiem I wojny światowej i wojny polsko-sowieckiej w 1920 r. Od 1937 r. w Korpusie Ochrony Pogranicza jako d-ca baonu w pułku „Snów”, następnie z-ca d-cy tego pułku. W marcu 1939 r. d-ca 1 pp KOP, w sierpniu jego pułk wchodzi w skład 1 Brygady Górskiej. 10 września z resztek 1BG i 156 pp zorganizował Korpus Ochrony Pogranicza przydzielony do 21 Dywizji Piechoty Górskiej. 20 września dowodzony przez niego pułk został rozbity pod Tomaszowem Lubelskim, a po wkroczeniu na Lubelszczyznę armii sowieckiej dostał się do niewoli. Osadzony w obozie w Starobielsku, zamordowany przez NKWD w kwietniu 1940 roku, spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Charkowie na Ukrainie.

Czytaj więcej: 16 – 17.09.2017 r. – Dachnów – Cieszanów

18.09.2017 r. – Lublin

W ramach obchodów 78. rocznicy agresji Rosji sowieckiej na Polskę, pod tablicą por. rez. KOP Jana Bołbotta w Collegium Iuridicum KUL złożono wiązanki kwiatów. Następnie na cmentarzu przy ul. Lipowej, w asyście Straży Granicznej, odsłonięto symboliczny grób tego bohatera z umieszczoną w nim urną z ziemią z jamy grobowej w Tynnem, z której 30.11.2015 r. wydobyto szczątki żołnierza KOP.

Na miejscu zniszczonego nagrobka jego żony i jej rodziców, staraniem funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału SG postawiono nowy, a fundusze na ten cel uzyskano podczas zbiórki w oddziale i wśród członków SWPFG.

Czytaj więcej: 18.09.2017 r. – Lublin

24.09.2017 r. – Rutka Tartak

Wręczenie Proporca Placówce SG im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Powyższy akt był podziękowaniem społeczeństwa za godne i honorowe wypełnianie obowiązków służbowych w ochronie granicy RP i uhonorowaniem wysiłku i poświęcenia wielu pokoleń funkcjonariuszy tej placówki, strzegących prawa i bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: 24.09.2017 r. – Rutka Tartak

25.09.2017 r. – Lubań

Nadanie Ośrodkowi Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu imienia gen. bryg. SG Wilhelma Orlika – Rückemanna i wręczenia sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła Msza św., w kościele pw. Św. Trójcy, w intencji funkcjonariuszy i pracowników oddziału, koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka, podczas której poświęcono sztandar, ufundowany dzięki ofiarnej zbiórce społecznej, będący symbolem służby dla bezpieczeństwa Polski, tradycji, wartości i wierności w odniesieniu do Boga, Honoru i Ojczyzny - funkcjonariuszy. Gospodarzem uroczystości był płk SG Marek Woszczatyński - Komendant Ośrodka,  który w swoim wystąpieniu przedstawił sylwetkę wielkiego człowieka jakim był patron.

Czytaj więcej: 25.09.2017 r. – Lubań

17.10.2017 r. – Lublin

W sali konferencyjnej IPN otwarto wystawę „Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939”, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Straży Granicznej i młodzież ze szkół średnich z klas mundurowych. Podczas wydarzenia wyemitowano film pt. „List z Tynnego” opowiadający o ppor. Janie Bołbocie i Korpusie Ochrony Pogranicza.

.

28.10.2017 r. – Ukraina

"Zapal Znicz na Pograniczu" - z inicjatywy członków Robim Co Możem z Ulhówka, Stowarzyszenia Padwa Północy z Zamościa, kolegów z SWPFG zorganizowano wyjazd osób chętnych do odwiedzenia polskich grobów na pograniczu w przeddzień Świąt Wszystkich Świętych i Zaduszek. W programie cmentarze, które bardzo często nie mają swoich opiekunów. Na opuszczonych grobach naszych Rodaków zapalono znicze, które zbierały szkoły z Zamościa. Wyjazdy od lat kultywuje nasz członek M. Skorniewski.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +