• naglowek waski

Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych

Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych jest organizacją zarejestrowaną dnia 4.03.1997 roku pod poz. RST 3053, w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy. Zostało ono zawiązane przez członków Społecznego Zespołu Upamiętnienia Tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza, prowadzi kontynuacje działalności tego zespołu i zrzesza weteranów służb granicznych oraz osoby, którym bliskie są sprawy ochrony polskich granic, ich historia i tradycje.

Głównym celem stowarzyszenia jest inspirowanie i prowadzenie badań nad historią ochrony granic oraz utrwalanie i krzewienie wiedzy historycznej oraz kultywowanie tradycji polskich formacji granicznych. Zadania te realizowane są poprzez:

  • trwałe upamiętnianie miejsc walki oraz troskę o cmentarze wojenne żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie nienaruszalności naszych granic,
  • inicjowanie, współdziałanie i organizowanie  ze Strażą Graniczną, Wojskiem i Organizacjami Kombatanckimi   uroczystości rocznicowych, upamiętniających walki  prowadzone w ochronie ojczystych granic,
  • współpracę ze szkołami i harcerstwem w procesie wychowania młodzieży poprzez popularyzację wiedzy historycznej i zachęcanie do udziału w patriotycznych uroczystościach upamiętniających bohaterskie czyny żołnierzy i funkcjonariuszy w walkach z najeźdźcą niemieckim i sowieckim w 1939 roku,
  • inspirowanie, wspieranie i wydawanie publikacji naukowych i popularyzatorskich,
  • organizowanie poszukiwań dokumentów, zdjęć, sprzętu urządzeń i znaków graficznych oraz ich przechowywanie i eksponowanie  w archiwach i izbach pamięci,
  • inne temu podobne.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +