• naglowek waski

02.11.2008 r. - Spotkanie z harcerzami w Jaśle

Na zaproszenie hm W. Hapa, 2.11.2008 r. wieczorem w harcówce 139 DH "Lisy" gościli J. i W. Bocheńscy. Obejrzeli wzruszający montaż słowny poświęcony ofiarom Zbrodni Katyńskiej, wykonany przez druhny i druhów z drużyny "Lisy" (bohaterem drużyny jest płk Leopold Lis-Kula), a później opowiedzieli o ojcu i dziadku, majorze WP i nadkom. SG, Józefie Bocheńskim, zamordowanym w Katyniu 23.04.1940 r.

Czytaj więcej: 02.11.2008 r. - Spotkanie z harcerzami w Jaśle

26.09.2008 r. - Wytyczno, 69. rocznica bitwy KOP z wojskami sowieckimi

W "przeddzień" 69. rocznicy bitwy stoczonej pod Wytycznem przez oddziały KOP z wojskami sowieckimi, jak co roku, spotkaliśmy się przy Kopcu Chwały na uroczystości organizowanej przy współudziale Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Z krótkim przemówieniem do zebranych wystąpił M. J. Rubas, prezes Zarządu.

Czytaj więcej: 26.09.2008 r. - Wytyczno, 69. rocznica bitwy KOP z wojskami sowieckimi

08.09.2008 r. - Szydłowiec, Barak

W rocznicę nadania Zespołowi Szkół w Szydłowcu imienia KOP, w dniu który obchodzony jest jako święto szkoły, na szkolnym placu odbył się apel młodzieży na rozpoczęcie roku szkolnego. Po przemówieniach, młodzież pierwszych klas złożyła ślubowanie. Prezes SWPFG wręczył Pani Dyrektor szkoły Dużą Honorową Odznakę KOP przyznaną za zaangażowanie kadry nauczycielskiej i aktywność młodzieży szkolnej w krzewieniu wiedzy historycznej i kultywowanie chlubnych tradycji polskich formacji granicznych.

Czytaj więcej: 08.09.2008 r. - Szydłowiec, Barak

03.09.2008 r. - Żabnica k/Węgierskiej Górki

Tegoroczne uroczystości 69. rocznicy obrony Węgierskiej Górki odbyły się w pobliskiej Żabnicy pod pomnikiem upamiętniającym ofiarę jej mieszkańców zamordowanych przez okupanta 3.09.1943 r. Szkoła im. Obrońców Węgierskiej Górki została odznaczona Dużym Honorowym Znakiem KOP.

Czytaj więcej: 03.09.2008 r. - Żabnica k/Węgierskiej Górki

17.08.2008 r. - Lublin

W budynku COLLEGIUM IURIDICUM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odsłonięto tablicę poświęconą ppor. rez. Janowi Bołbottowi z baonu Korpusu Ochrony Pograniczna „Sarny”, który był absolwentem tej uczelni. Honorowym gościem tej uroczystości był por. Adam Kotuła żołnierz baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sarny”, członek Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych.

Czytaj więcej: 17.08.2008 r. - Lublin

04.06.2008 r. - 80. rocznica powstania Straży Granicznej II RP

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie otwarto wystawę poświęconą 80. rocznicy powstania Straży Granicznej II RP. Straż Graniczna, następczyni Straży Celnej w ochronie granic, została powołana rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej [Dz.U. RP 1928 Nr 37, poz. 349, z późn. zm.]. Ideą przewodnią przyjętą przy organizacji Straży Granicznej było stworzenie jednolitej i zorganizowanej w oparciu o reguły obowiązujące w wojsku, nowoczesnej, umundurowanej i uzbrojonej formacji granicznej o charakterze militarno-policyjnym, przygotowanej do ochrony granicy pod względem celnym, politycznym i bezpieczeństwa publicznego oraz pod względem wojskowym.

Czytaj więcej: 04.06.2008 r. - 80. rocznica powstania Straży Granicznej II RP

18-20.03.2008 r. - Koszalin

W 80. rocznicę powstania SG II RP, w 16. rocznicę istnienia Centralnego Ośrodka Szkolenia SG oraz w dniu imienin Marszałka J. Piłsudskiego - patrona ośrodka, w Koszalinie odbyło się seminarium poświęcone historii polskiej Straży Granicznej. Referaty wygłosili wykładowcy i słuchacze ośrodka oraz po jednym uczniowie szkół z Szydłowca i Szkoły Morskiej z Kołobrzegu oraz przedstawicielka Hufca Harcerskiego z Koszalina.

Czytaj więcej: 18-20.03.2008 r. - Koszalin

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +