• naglowek waski

04.06.2008 r. - 80. rocznica powstania Straży Granicznej II RP

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie otwarto wystawę poświęconą 80. rocznicy powstania Straży Granicznej II RP. Straż Graniczna, następczyni Straży Celnej w ochronie granic, została powołana rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej [Dz.U. RP 1928 Nr 37, poz. 349, z późn. zm.]. Ideą przewodnią przyjętą przy organizacji Straży Granicznej było stworzenie jednolitej i zorganizowanej w oparciu o reguły obowiązujące w wojsku, nowoczesnej, umundurowanej i uzbrojonej formacji granicznej o charakterze militarno-policyjnym, przygotowanej do ochrony granicy pod względem celnym, politycznym i bezpieczeństwa publicznego oraz pod względem wojskowym.

Z okazji 80. rocznicy powstania formacji Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek drukowany w arkusiku 20 szt. * 2,10 zł oraz FDC.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +