• naglowek waski

26.09.2008 r. - Wytyczno, 69. rocznica bitwy KOP z wojskami sowieckimi

W "przeddzień" 69. rocznicy bitwy stoczonej pod Wytycznem przez oddziały KOP z wojskami sowieckimi, jak co roku, spotkaliśmy się przy Kopcu Chwały na uroczystości organizowanej przy współudziale Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Z krótkim przemówieniem do zebranych wystąpił M. J. Rubas, prezes Zarządu.

Uroczystość uświetnił występ słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej z Wytyczna. Dojazd autokarem na uroczystość zapewnił nam Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Naszym opiekunem był ppłk Łukasik z UKiOR.
Na wniosek zarządu SWPFG Uds.KiOR przyznał medale „Pro Memoria”, którymi udekorowano sztandary: Publicznego Gimnazjum im.KOP w Wiżajnach, Gimnazjum im. Żołnierzy KOP w Hannie, Szkoły Podstawowej im.KOP w Wytycznie

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +