• naglowek waski

16-17.12.2004 r. - Białystok, Uroczystości rocznicowe

Uroczystości kończące rok obchodów 80. rocznicy powołania KOP zorganizowane przez Podlaski Oddział SG i Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rrezerwy Wojska Polskiego.
Pierwszego dnia otwarto wystawę pt.”80-lecie Korpusu Ochrony Pogranicza” i odbyto podróż historyczną szlakiem strażnic Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza.

Następnego dnia odprawione zostało ekumeniczne nabożeństwo w kościele NMP Matki Kościoła. Homilię wygłosili księża kapelani SG, katolicki i prawosławny. Dalsza część uroczystości odbywała się na stadionie przy koszarach SG. Prezes SWPFG wręczył Jubileuszowy Znak KOP: ppłk. rez .Antoniemu Mieleszko, ppor. KOP w st. spocz. Romualdowi Biziukowi, ppor. KOP w st. spocz. Stanisławowi Rogowskiemu. Na zakończenie zgromadzeni goście udali się pod kamień-obelisk poświęcony „Obrońcom Granic” gdzie Komendant Oddziału gen. Włodzimierz Gryc, Prezes Zarządu SWPFG Mirosław Rubas oraz Prezes Koła ZBŻZiORWP ppłk rez. Antoni Mieleszko dokonali jego odsłonięcia, a ks. kapelan mjr Stefan Dmoch poświęcił obelisk.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +