• naglowek waski

21.05.2016 r. – Konarzyny

W ramach obchodów 25 - lecia utworzenia Straży Granicznej, na cmentarzu parafialnym odbyły się patriotyczne uroczystości odsłonięcia, po renowacji, nagrobka st. strażn. z Placówki SG Kiełpin-Szosa. Franciszka Tokarskiego zamordowanego przez bandę przemytników 23.05.1935 r. W trakcie uroczystości, Prezes Fundacji Naji Goche – Zbigniew Talewski wyróżniony został Srebrnym Jubileuszowym Znakiem XX-lecia SWPFG. Odznakę w imieniu zarządu wręczył ppłk dr Wojciech Grobelski w historycznym mundurze insp. SG II RP.

 1

2

3

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +