• naglowek waski

21.01.2016 r. - Majdan Nepryski

Członek naszego stowarzyszenia Komendant Placówki SG w Lubyczy Królewskiej ppłk SG Jacek Kozak wziął udział w uroczystości 102. rocznicy urodzin żołnierza KOP Adama Tracza.Wraz z Prezesem Stowarzyszenia Tomaszowski Szwadronu im. 1 Pułku Kawalerii KOP Mariuszem Holli, przekazali jubilatowi list gratulacyjny z życzeniami od Zarządu i Jubileuszowy Znak XX - lecia SWPFG, w imieniu Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG pamiątkowy ryngraf, a od autorów książkę "Okruchy pamięci. Wspomnienia i relacje byłych żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza" zawierającą wywiad z jubilatem.

Por. A. Tracz urodził się dnia 15.01.1914 r.  w Majdanie Nepryskim. Dnia 16 marca 1936 r.  został powołany do odbycia służby wojskowej w 8 pp Legionów w Lublinie i przydzielony do V kompanii strzeleckiej. We wrześniu 1936 r. odkomenderowany do Batalionu KOP „Krasne” (komp. CKM). W lutym 1938 r. awansowany do stopnia st. strzelca. Dnia 8 marca 1938 r. zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej. We wrzesień 1939 r. st. strzelec Adam Tracz został zmobilizowany do 9 pp Legionów w Zamościu z przydziałem do obsługi CKM (taśmowy).  Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. na Lubelszczyźnie.  Podczas służby w KOP wyróżniony Odznaką „Za służbę graniczną".

por. A.Tracz

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +