• naglowek waski

13.09.2016 r. – Warszawa

Obchody 12. rocznicy utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału SG im. Powstania Warszawskiego rozpoczęła Liturgia Słowa Bożego w kaplicy Muzeum Powstania Warszawskiego odprawiana przez dziekana SG ks. płk SG Z. Kępę wraz z kapelanem „Nadwiślanki” kmdr. R Preussem.

Następnie w części oficjalnej Komendant NwOSG płk SG A. Rytwiński w swoim wystąpieniu nawiązał do historii powstania oddziału, podkreślając efekty działań prowadzonych przez funkcjonariuszy. Biorący udział w uroczystościach Komendant Gł. SG płk SG M. Łapiński w swoim wystąpieniu podkreślając szczególne miejsce obchodów – gmach Muzeum nawiązał do wydarzeń 1944 r. i zaznaczył jak bardzo istotne jest w obecnych czasach kultywowanie pamięci o bohaterach, którzy przelali krew w walce o niepodległość. Jubileusz był okazją do wręczenia pamiątkowych medali „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej”, który odebrała m.in. dla szkoły Dyrektor Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu M. Michajłow. Uroczystości uświetnił recital duetu z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +