• naglowek waski

31.08- 1.09. 2016 r. - Węgierska Górka

W godzinach popołudniowych 31.08 delegacja SWPFG złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze pod obeliskiem poświęconym mjr. K.Czarkowskiemu i pomnikiem zamordowanych partyzantów w Żabnicy.

1.09 uroczystości upamiętniające 77. rocznicę bohaterskiej obrony Węgierskiej Górki przez żołnierzy KOP, 73. rocznicy straconych żołnierzy NSZ rozpoczęły się przemarszem spod Urzędu Gminy pod schron „Wędrowiec”. Na miejscu bohaterskich walk została odprawiona uroczysta Msza .św. w intencji obrońców Węgierskiej Górki, w czasie której odbyła się ceremonia poświęcenia i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki.

W godzinach wieczornych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SWPFG na którym:

- udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi;

- wybrano nowy zarząd w składzie:

Waldemar Bocheński - Prezes

Zygmunt Kowalczyk, Jacek Kozak - Wiceprezes

Czesław Piątkowski - Sekretarz

Maria Rubas - Skarbnik

Jan Czapiewski, Miłosz Filipowiak - Członek

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Jan Nikołajuk - Przewodniczący

Janusz Kijaczko, Paweł Okulski - Członek

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +