• naglowek waski

10.12.2016 r. – Białystok

Pożegnaliśmy zmarłego 8 grudnia naszego kolegę Kajetana Szczepańskiego wiceprezesa SWPFG w latach 2012-2016. Po Mszy św. odprawionej w kościele pw. N.M.P. z Guadalupy udaliśmy się na miejscowy cmentarz rzymsko-katolicki. Zmarłego żegnała nasza liczna delegacja, członkowie GR CSP KOP w Osowcu, także nasi członkowie, pełnili wartę honorową przy trumnie tak w kościele jak i na cmentarzu. Pożegnać śp. Kajetana przybyli licznie także funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG, w którym służył. Nie zabrakło rodziny, przyjaciół i młodzieży.

Kajetan Szczepański urodził się w 1958 roku. Po ukończeniu Technikum Hutniczo-Mechanicznego studiował w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, a studia magisterskie skończył na Uniwersytecie w Białymstoku.

Służył jako saper w WOP, następnie w Podlaskim Oddziale SG i ostatnio do przejścia na emeryturę jako wykładowca CS SG w Kętrzynie. Ostatnio był wicedyrektorem w Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkoleń Mundurowych w Białymstoku. Udzielał się społecznie na rzecz kombatantów i weteranów polskich formacji granicznych, autor wielu publikacji.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +