• naglowek waski

25.09.2016 r. – Brzeźno Szlacheckie

Odsłonięcie i poświęcenie obelisku upamiętniającego męczeństwo strażników granicznych z Komisariatów na Gochach w latach 1939-1945. Obelisk, na którym umieszczono tablice z nazwiskami strażników granicznych z Komisariatów Brzeźno, Borzyszkowy-Lipnica i Konarzy-ny zwieńcza kamienna figura orła.

Uroczystości rozpoczęto Mszą św., po której wszyscy przemaszerowali pod Miejsce Pamięci, gdzie po przemówieniach zaproszonych gości poświęcono obelisk, a delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali przedstawicie występujący mundurach historycznych SG II RP: W.Grobelski – inspektora, J.Kijaczko- komisarza i członek Zarządu M.Filipowiak – strażnika, którzy wręczyli ppłk rez. A.Szutowiczowi Jubileuszowy Znak XX-lecia SWPFG za zasługi dla stowarzyszenia, a zasłużonym przy budowie miejsca pamięci - podziękowania na piśmie od Zarządu. Całość uroczystości uświetniła Orkiestra Morskiego Oddziału SG.

1

2

3

4

5

6

7

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +