• naglowek waski

05.11.2016 r. – Lublin

XIII Zaduszki Kresowe rozpoczęto złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod Tablicą Ponarską w kościele O.O. Dominikanów. Następnie podczas spotkania Zaduszkowego w Sali Ratusza głos zabierali m.in.:

- dr Leon Popek, który przybliżył postać zmarłego w 2014 r. naszego członka Anatola Sulika z Kowla – Kustosza Pamięci Narodowej na Kresach Wschodnich. Pochodził z rodziny polsko-ukraińskiej, a Jego pasją była Polska i wszystko co z nią związane. Ukończył kurs wiedzy o ochronie zabytków, a zdobyta wiedza przydała się w działalności polegającej na inwentaryzacji cmentarzy i grobów żołnierzy i ludności cywilnej pomordowanej przez Ukraińców. Dzięki jego zaangażowaniu wielu rodaków odnalazło mogiły swoich przodków, a groby nie odeszły w zapomnienie. Na wniosek SWPFG w 2012 r. Prezydent RP odznaczył Anatola Sulika Srebrnym Krzyżem Zasługi za upamiętnianie historii i męczeństwa polskich żołnierzy formacji granicznych w 1939 roku.

- Marta Antoniuk i Tomasz Rodziewicz wspominali por. rez. KOP Jana Bołbotta i jego żonę Helenę.

J.Bołbott dowódca III plutonu 4. kompanii ckm Batalionu KOP „Sarny”, d-ca pododcinka „Tynne” poległ 20.09.1939 r. w schronie bojowym wysadzonym przez Sowietów.

- Waldemar Bocheński przedstawił stan prac na terenie Tynnego na Ukrainie mających na celu znalezienie szczątków naszego bohatera i Jego żołnierzy. Dotychczas w listopadzie 2015 r. w jamie grobowej znaleziono czaszkę i szczątki żołnierza, które zostały tymczasowo pochowane na terenie cmentarza przy kościele w Sarnach. Obecnie z inicjatywy funkcjonariuszy SG i członków SWPFG rozpoczęto prace dotyczące renowacji niszczejącego grobu H.Bołbotowej i Jej rodziców, będącej także symboliczną mogiłą por. J.Bołbotta.

Spotkanie zakończono projekcją filmu Wołyń 2016. Regeneracja.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +