• naglowek waski

14.12.2016 r. – Warszawa

Narodowe Centrum Kultury wydało książkę pt. Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej – ofiary Zbrodni Katyńskiej”. Opracowanie jest efektem pracy kilku autorów, w tym członków SWPFG. Ogólna koncepcja pracy została wypracowana w taki sposób aby epitafia katyńskie zostały poprzedzone rozdziałami wstępnymi poświęconymi KOP (1924-1939) i SG (1928-1939). Jak napisano we wstępie jest to zabieg celowy gdyż stan wiedzy naszego społeczeństwa na temat tych formacji granicznych z okresu II RP jest stosunkowo niewielki, a rozmówcy mylą czasami formacje, gdzie służyli zamordowani. Trzecia wstępna część poświęcona została omówieniu historii Zbrodni Katyńskiej.

4-110288

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +