• naglowek waski

19.12.2016 r. – Warszawa - Mówią Wieki

Ukazał się w sprzedaży numer specjalny 2/2017 Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” przygotowanym we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej, z okazji 25-lecia powołania tej formacji. Czytelnik poznaje historię polskich formacji granicznych na straży Rzeczypospolitej od początku państwa polskiego do czasów obecnych, a historię i dorobek Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z rozmowy red. Bogusława Kupisza z członkami zarządu. W numerze także artykuły członków naszego stowarzyszenia.

Mówią Wieki

 

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +