• naglowek waski

18.09.2016 r. – Kołobrzeg

W Kołobrzegu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Sybiraka, upamiętniające również 77. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystości zapoczątkowała msza św. w kołobrzeskiej Katedrze. Następnie, na miejscowym cmentarzu, przed Pomnikiem „Ściana Pamięci Golgoty Wschodu” oddano hołd wszystkim ofiarom sowieckiej agresji.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: ppłk SG rez. Daniel Lipski (w mundurze Korpusu Ochrony Pogranicza) oraz p. Anatol Gonczarewicz, prezes Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie. Muzeum Obrony Przeciwlotniczej reprezentował adiunkt, ppłk SG rez. dr Wojciech Grobelski (członek SWPFG), występujący także w historycznym mundurze oficera KOP i „przy szabli”. Na zakończenie obchodów, złożone zostały wiązanki kwiatów wraz z wpisem do Księgi Honorowej Związku Sybiraków.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +