• naglowek waski

14-15.04.2016 r. – Pieszowola

Pod kierownictwem Prezesa W. Bocheńskiego, na terenie Poleskiego Parku Narodowego, rozpoczęto rekonesans w terenie i powierzchniowe prace w celu poszukiwania śladów żołnierzy Zgrupowania KOP gen. Orlik-Rückemanna osaczonych przez oddział sowiecki. Wg. relacji mieszkańców, pod koniec lat 50-tych podczas pobierania piasku na pobliską budowę, natrafiono na liczne szczątki ludzkie. Już w pierwszym dniu poszukiwań, przy leśnej drodze znaleziono odznakę KOP „Za służbę graniczną”, guzik z płaszcza wojskowego, łuski z KB. Mosin i mauser oraz pistoletu TT, a także krzyżyk niemiecki (z I wojny światowej) i boratynkę. w pracach uczestniczyli m.in. członkowie SWPFG ppłk SG J. Kozak, mł. chor. SG P. Waseńczuk.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +