• naglowek waski

17.10.2016 r. – Wąchock

Prezes W. Bocheński odwiedził Opactwo Cystersów w Wąchocku, które jest miejscem modlitwy i pracy Cystersów. Jest też niewątpliwie wspaniałym pomnikiem kultury, historii i zabytkiem klasy europejskiej. W kompleksie klasztornym znajduje się Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu. Od 1970 roku za zgodą opata Matejkiewicza rozpoczęto wmurowywanie tablic pamiątkowych wśród, których znalazły się poświęcone ppłk. Antoniemu Żółkiewskiemu ps. „Lin”, który w latach 1924-1930 służył w KOP (aresztowany 17.IV.1945 r. i skazany na śmierć. 4/5, VIII.1945 r. po odbiciu z więzienia w Kielcach zmarł na serce w czasie ewakuacji) oraz mjr. Bolesławowi Kontrymowi ps. „Żmudzin”, „Biały”, który służył w SG II RP (aresztowany w 1948 r. i skazany na śmierć, zamordowany 2.I.1953 r. w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie).

 1

2

3

4

5

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +