• naglowek waski

30.09.2016 r. – Wytyczno

Obchody 77. rocznicy bitwy pod Wytycznem, ostatniego boju stoczonego przez żołnierzy KOP z wojskiem sowieckim. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła Msza św. przy Kopcu Chwały. Następnie po odegraniu Hymnu Państwowego zebranych gości przywitał gen. bryg. Wojciech Skowronek Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG. Podczas uroczystości osobom, które w szczególny sposób wyróżniły się postawą patriotyczną wręczono odznaczenia i wyróżnienia, wśród których byli członkowie SWPFG:

- ppłk SG Jacek Kozak odznaczony przez Uds.KiOR Medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość RP

- st. chor. sztab. SG Mariusz Skorniewski za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

- płk rez. SG Józef Ostapkowicz Odznaką Honorową 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.

Po odczytaniu Apelu Poległych złożono wieńce na grobach żołnierzy. W uroczystości uczestniczyli także członkowie SWPFG M. Rubas, W. Bocheński i W. Grobelski.

Uroczystościom towarzyszyła zorganizowana przez naszych kolegów J. Kozaka, A. Olichwiruka i P. Waseńczuka, w przywiezionym namiocie, wystawa eksponatów i zdjęć KOP z ich prywatnych zbiorów. Zaprezentowano również nasze wydawnictwa, odznaki jubileuszowe oraz zdjęcia części tablic ufundowanych przez SWPFG.

Wszyscy uczestnicy obchodów otrzymali opracowane i wydrukowane przez Andrzeja Olichwiruka foldery „Działania bojowe Zgrupowania KOP 21.09 – 01.10.1939 r.” oraz informacje o celach i zadaniach naszego stowarzyszenia.

01

02

03

04

05

06

07 J.Kozak

08 M.Skorniewski

09 J.Ostapkowicz

10

11

12

13

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +