• naglowek waski

01.09.2009 r. - Skrzeszewo

Uroczystość patriotyczna upamiętniająca śmierć Leona Wenty - żołnierza SG, który poległ podczas służby na granicy polsko-niemieckiej 1.09.1939 r. W trakcie uroczystości odsłonięto obelisk upamiętniający bohatera, a obok obelisku zostały umieszczone słupy graniczne z granicy polsko-niemieckiej biegnącej w okolicach Skrzeszewa i Bukowiny. W uroczystościach uczestniczyli oprócz władz powiatowych i gminnych, WP, Policji, Straży Pożarnej, młodzieży szkolnej - funkcjonariusze Morskiego Oddziału SG i orkiestra tego oddziału.

Historię walk na tym terenie przedstawił kmdr por. SG Grzegorz Goryński. SWPFG przekazała odlew odznaki SG II RP, która umieszczona została na obelisku.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +