• naglowek waski

18.05.2007 r. - Kętrzyn

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej, z okazji obchodów XVI rocznicy powstania Straży Granicznej, odprawiona została w kaplicy Centrum Msza św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Na placu apelowym, po okolicznościowych przemówieniach, komendant szkoły wręczył funkcjonariuszom akty mianowań na wyższe stopnie, odznaczenia państwowe i resortowe oraz wyróżnienia pieniężne. Po pokazach musztry paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej SG i defiladzie uczestnicy spotkania udali się na plac, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia kamienia z tablicą upamiętniająca nadanie CS imienia Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.

Odsłonięcia dokonał płk Przemysław Kuźmiński, Prezes SWPFG Mirosław Rubas, przedstawiciele CS SG., a poświęcił dziekan ks. Leszek Kuczyński. Godzi się tu przypomnieć, iż propozycję nadania imienia szkole zgłosiło SWPFG. Delegaci stowarzyszenia wmurowali akt erekcyjny pod kamień z pamiątkową tablica.

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +