• naglowek waski

17.11.2006 r. - Rutka Tartak

Nadanie Placówce Kontrolnej SG imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, połączone z obchodami Święta Niepodległości. W wydarzeniu, które poprzedziła Msza św., udział wzięła liczna delegacja naszego stowarzyszenia z ośmioma byłymi żołnierzami KOP, którzy mimo podeszłego wieku przyjechali z całej Polski na te szczególne uroczystości. Wszyscy członkowie naszej delegacji zostali odznaczeni, przez Komendanta Podlaskiego Oddziału SG płk. Mariana Pogodę, odznaką Zasłużony dla Podlaskiego Oddziału SG. To wyróżnienie przyjęto z zadowoleniem jako wyraz bardzo dobrze układającej się współpracy z Podlaskim Oddziałem w dziele kultywowania tradycji i krzewienia historii polskich formacji granicznych. Z okazji obchodów Święta Narodowego wyróżniający się funkcjonariusze otrzymali awanse i zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Budynek placówki został wybudowany w 1936 roku na potrzeby strażnicy baonu KOP "Sejny" jako pomnik poświęcony Józefowi Piłsudskiemu. Posiada kształt połączonych liter JP.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +