• naglowek waski

07.09.2007 r. – Szydłowiec

Przed budynkiem Zespołu Szkół odbyło się odczytanie decyzji o nadaniu szkole imienia Korpusu Ochrony Pogranicza oraz odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej żołnierzy KOP-u, którzy polegli w walkach na Ziemi Szydłowieckiej w dniu 8.09.1939 roku. Tablicę odsłonił Antoni Stawski żołnierz KOP-u walczący na tych terenach. W spotkaniu udział wzięli oprócz społeczności lokalnej, weterani i delegacje szkół noszących imię KOP.

Po głównej uroczystości, w szkolnej salce teatralnej zaprezentowano spektakl p.t. Kresy - nostalgia i pamięć, przygotowany przez młodzież szkolną oraz artystów amatorskiego teatru z Szydłowca. Widowisko o wysokim poziomie artystycznym ilustrowane było pokazem zdjęć z życia ludności kresowej w dwudziestoleciu międzywojennym.

Następnie Mszę Polową koncelebrowaną odprawił i homilię wygłosił biskup polowy gen. Tadeusz Płoski oraz poświęcił nowy sztandar szkoły, który został przykazany uczniom. Podczas tych uroczystości grała orkiestra SG, która na tę okoliczność wykonała wraz z solistami m.in. piosenki kopowskie, rozpoczynając od hymnu KOP-u. W dalszej części funkcjonariusze SG z wyspecjalizowanych oddziałów, na szkolnym stadionie, prezentowali bardzo widowiskowe pokazy działania w akcjach pościgowych i ujęcia niebezpiecznych bandytów, terrorystów i przemytników. Wieczorem na cmentarzu w Szydłowcu, na którym w kwaterze wojennej znajdują się groby żołnierzy KOP-u, odbył się apel poległych. Była modlitwa, krótkie przemówienia, salwa honorowa oraz składano wieńce i wiązanki kwiatów. Oświetlenie terenu kwatery cmentarnej stanowiły szeregi młodzieży z płonącymi pochodniami.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +