• naglowek waski

13.11.2007 r. – Warszawa

W Komendzie Głównej SG odbyła się konferencja Amor Patriae nostra lex pod redakcją Anny Gosławskiej-Hrychorczuk przy współpracy Marka Fijałkowskiego z Muzeum w Pile i VII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, poświęcona losom żołnierzy polskich formacji granicznych w latach II wojny światowej i okresie powojennym. Wygłoszono 12 referatów. O trudnych losach funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w powitaniu mówił Komendant Główny Straży Granicznej. "Dla tysięcy żołnierzy KOP i strażników granicznych drogi okupacyjnej i powojennej rzeczywistości były szczególnie trudne.

Uznawani byli przez obydwu okupantów, jak i przez polskie komunistyczne służby bezpieczeństwa, za niebezpiecznych i podejrzanych ideowo. Efektem były lata milczenia, upośledzenie finansowe rodzin poległych KOP-istów i Strażników, i zapomnienie, które przecież tak okrutnie odbiera sens poświęconego dla obrony Ojczyzny życia. Pragniemy, zatem choć odrobinę spłacić swój dług, przywrócić pamięć i być może ożywić badania nad tą bez wątpienia piękną kartą polskiej historii" – podkreślił gen. bryg. SG Mirosław Kuśmierczak.

Organizatorami konferencji była Komenda Główna SG i Centrum Szkolenia SG z Kętrzyna. Wśród zaproszonych gości znalazła się liczna delegacja SWPFG oraz rodziny funkcjonariuszy SG i żołnierzy KOP, a także uczniowie klas dziennikarsko-retorycznych z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Warszawie oraz uczniowie z Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu. Referaty wydało CS SG w zwartym wydawnictwie książkowym w 2008 roku.

01

02

03

04

05

06

07

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +