• naglowek waski

13.04.2014 r. - Kowel, pogrzeb Anatola Sulika

W niedzielę w kościele parafialnym św. Anny, a później na cmentarzu komunalnym w Kowlu członkowie delegacji wielu organizacji społecznych i niepodległościowych z kraju, w tym SWPFG, a także policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej, harcerze z Wołynia, pożegnali zmarłego 11.04. Anatola Sulika, naszego członka i przyjaciela, strażnika pamięci Kresów i opiekuna miejsc pamięci narodowej.

Anatol od wielu lat poszukiwał miejsc pochówków Polaków na Kresach, miejsc NKWD-owskich mordów dokonanych na naszych żołnierzach i policjantach na Polesiu i Wołyniu we wrześniu 1939 r., inwentaryzował i restaurował odnalezione groby i krzyże, cmentarne kwatery. Anatol był autorem wielu referatów wygłoszonych na konferencjach w Polsce i Ukrainie, i publikacji, w tym m.in. książki "Cmentarz Polski w Kowlu" wydanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zmarły odznaczony był Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej", Odznaką Jubileuszową Korpusu Ochrony Pogranicza.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +