• naglowek waski

31.05.2014 r. - Olsztyn, piknik w UWM

W sobotę, 31 maja 2014 roku, na Staromiejskim Rynku w Olsztynie, odbył się Piknik Nauki i Sztuki zorganizowany z okazji XV-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w którym na zaproszenie władz Wydziału Prawa i Administracji uczestniczył przedstawiciel CSSG w Kętrzynie, nasz członek, st.chor.szt.SG Edward Milewski, występujący w historycznym mundurze chorążego Korpusu Ochrony Pogranicza. Podczas pikniku publiczność miała okazję zapoznania się z osiągnięciami uczelni i uczestniczenia w licznych konkursach. Prezentowany serwis fotograficzny nadesłał st.chor.szt. E.Milewski.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +