• naglowek waski

12.06.2014 r. – Warszawa, pogrzeb K.Girjatowicza

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pożegnaliśmy por. rez. Konstantego Girjatowicza. W 1939 r. obywał służbę wojskową w baonie KOP „Berezwecz”, który 1 września stoczył walkę z Niemcami w obronie Węgierskiej Górki. Kompania, w której służył wycofała się następnie w rejon Pilzna. Tu zostali okrążeni i wzięci do niewoli przez okupanta niemieckiego. Był więziony w obozie przejściowym w Kobierzynie, a następnie wywieziony na Białoruś i tu zwolniony. W 1941 r. przedostał się w rodzinne strony na Litwie.

Tu wstąpił do oddziału Armii Krajowej gdzie w 1944 roku walcząc z okupantem w obronie Wilna został aresztowany i osadzony w więzieniu na Łukiszkach. W 1947 roku wywieziony na Sybir, gdzie pracował w kopalni. Do Polski powrócił w 1959 roku i osiedlił się w Warszawie. Zmarł 4 czerwca i został pochowany w kwaterze Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych walczących na frontach II wojny światowej.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +