• naglowek waski

30.11.2015 r. – Tynne, Ukraina

W obecności konsula RP z Łucka przy udziale prezesa W.Bocheńskiego, wolontariuszy z SG i polskiego archeologa, została przeprowadzona przez firmę ukraińską ekshumacja mogiły odkrytej podczas poprzednich ekspedycji. Wydobyto szczątki żołnierza, czapkę garnizonową KOP z paskami i guzikami, resztki munduru z guzikami, czapkę „polówkę” oraz czaszkę pierwszego odnalezionego żołnierza KOP z 4. kompanii baonu „Sarny” przestrzeloną sowiecką metodą, z widocznym niewielkim otworem po pocisku z Nagana, a w pobliżu znaleziono łuski z opróżnionego magazynku. Przy szczątkach znaleziono wojskowy znak tożsamości z czytelną jedną stroną ze znanym wiekiem i przynależnością do PKU Lublin.

 Szczątki zostały tymczasowo pochowane, z honorami i zachowaniem katolickiego obrządku, na terenie cmentarza kościelnego przy kościele w Sarnach.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +