• naglowek waski

18.10.2015 r. - Konarzyny

W okresie międzywojennym miejscowość leżała przy granicy polsko-niemieckiej i znajdował się tu Komisariat SG. Z inicjatywy Społecznego Komitetu Na Rzecz Budowy Miejsca Pamięci Historycznej w Konarzynach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej stojący tu ongiś pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego wybudowany w 1932 r. i zburzony przez niemieckiego okupanta we wrześniu 1939 roku. Posadzono „Dąb Katyński” poświęcony komisarzowi SG Kazimierzowi Kociatkiewiczowi. SWPFG reprezentował ppłk rez. SG Wojciech Grobelki występujący w przedwojennym mundurze SG, a ppłk rez. SG Daniel Lipski z Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych - jako oficer KOP. Obaj panowie zwiedzili także budynek dawnej placówki SG w Babilonie oraz grób strażnika Franciszka Tokarskiego z placówki Kiełpin Szosa, zastrzelonego podczas służby w 1935 r. przez miejscowych kłusowników.

1

2

3

3

4

5

6

7

8

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +