• naglowek waski

21.03.2023 r. - Katowice - Muzeum Śląskie

W zrewitalizowanej Stolarni na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji 124. rocznicy urodzin Patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - nadkom. Józefa Bocheńskiego. Gospodarzem uroczystości był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek.

Uroczystość uświetnili przybyli goście, a wśród nich Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Danuta Maćkowska, Zastępca Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach dr Karol Makles, Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas, wnuk patrona Waldemar Bocheński (Prezes SWPFG) i kadra kierownicza Śl.OSG. Waldemar Bocheński przedstawił prezentację multimedialną przybliżającą postać dziadka, bohatera trzech wojen.

W trakcie uroczystej zbiórki Komendant Oddziału w asyście Prezesa SWPFG wręczył dyplomy dla najlepszych strzelców, którzy swe umiejętności zaprezentowali podczas Zawodów Strzeleckich o Puchar Komendanta Śl.OSG, rozegranych 14.03.2023 r. z okazji rocznicy urodzin Patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Śląskiego zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia jednej ze stałych ekspozycji muzeum przedstawiającej historię Górnego Śląska i życie jego mieszkańców. Zdjęcia udostępnione przez Śl.OSG.

6-231144

6-231145

6-231146

6-231147

6-231148

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +