• naglowek waski

13.03.2023 r. - Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej

W Centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie odbyły się rozmowy uszczegóławiające przygotowywany projekt ekshumacji szczątków gen. bryg. Jana Kruszewskiego z cmentarza we Francji i uroczystego pochówku w Polsce w 2024 roku, w setną rocznicę powołania Korpusu Ochrony Pogranicza. W spotkaniu uczestniczyli członkowie najbliższej rodziny, wnukowie brata generała, przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej i SWPFG (Prezes W. Bocheński i Wiceprezes A. Olichwiruk) oraz gospodarze reprezentujący Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Centrali IPN.
 
Generał Jan Kruszewski, legionista I Brygady Legionów, kawaler Virtuti Militari V kl., był dowódcą KOP od X.1930 do VIII.1939 r. We wrześniu był dowódcą Grupy Operacyjnej w Armii Odwodowej "Prusy". Dostał się do niewoli niemieckiej, po wojnie osiedlił się we Francji. Zmarł w 1977 roku w Domu Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego i został pochowany na cmentarzu w Lailly-en-Val.
Załączone zdjęcia pochodzą z domeny publicznej Wikipedia (na fotografii zbiorowej płk Kruszewski drugi od lewej).
 
Zarząd SWPFG zwrócił się do Narodowego Banku Polskiego o upamiętnienie 100. Rocznicy powołania KOP poprzez wyemitowanie srebrnej monety kolekcjonerskiej.
 
Jan Kazimierz Kruszewski -1939  1
 
Piłsudski i oficerowie 1 DPLeg

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +