• naglowek waski

12.10.2023 r. - Góra Kalwaria, Ośrodek Kultury

Prezes SWPFG W. Bocheński wystąpił na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Górze Kalwarii z wykładem poświęconym kształtowaniu systemu ochrony granic Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 ze szczególnym uwzględnieniem roli Centralnej Szkoły Straży Celnej i Centralnej Szkoły Straży Granicznej, funkcjonujących w Górze Kalwarii w latach 1924-1933.

CSSC funkcjonowała w Górze Kalwarii od grudnia 1924 r. (wcześniej szkolono funkcjonariuszy Straży celnej w Zambrowie, Wieleniu i Mysłowicach), pierwszy kurs rozpoczął się 9.12.1924 r. Po zreorganizowaniu Straży Celnej i przekształceniu formacji w Straż Graniczną (równolegle trwała weryfikacja niższych i wyższych funkcjonariuszy Korpusu Straży Celnej na stopnie szeregowych i oficerów SG) w oparciu o Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 1928, Nr 37, poz. 349), które weszło w życie z dniem 2.04.1928 r., CSSC uległa przekształceniu w Centralną Szkołę Straży Granicznej.

Przekształcenie nastąpiło w trakcie trwania X kursu (15.02.-15.07.1928 r.). 15.04.1929 r. utworzono Zakład Tresury Psów Granicznych z s. w Kątach (także w Walewicach). 15.07.1929 r. uruchomiono pierwszy kurs ujeżdżania koni w majątku Walewice.

15.11.1933 r. CSSG wraz z ZTPG została przeniesiona do Rawy Ruskiej) wraz z Zakładem Tresury Psów Granicznych. W okresie funkcjonowania obu szkół w Górze Kalwarii nastąpił wzrost liczby mieszkańców o 34% ( z 5,3 tys. w 1924 r. do 7,1 tys. w 1933 r.) i miejsc pracy oraz rozwój usług na potrzeby słuchaczy formacji granicznych (dorożki, taksówki, transport towarowy, piekarnie, gastronomia, hotele, sklepy wielobranżowe, poczta, drukarnie, pralnie i prasowalnie, łaźnie, krawiectwo lekkie i ciężkie, szewstwo, zakłady fryzjerskie, itp.) i znaczne zapotrzebowanie na produkty okolicznego rolnictwa.

01

02

03

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +