• naglowek waski

25.10.2023 r. - Warszawa, IPN

W siedzibie Centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie robocze Zespołu "Powrót Generała" z udziałem przedstawicieli Biura Upamiętnień, rodziny gen. Jana Kruszewskiego, Gabinetu Komendanta KG SG i prawnika z Kancelarii Prawnej Kopeć & Zaborowski. Zadaniem Zespołu o roboczej nazwie "Powrót Generała", którym kieruje wiceprezes SWPFG Andrzej Olichwiruk, jest przygotowanie i przeprowadzenie ekshumacji doczesnych szczątków gen. Kruszewskiego z cmentarza w Lailly-en-Val oraz przygotowanie ceremonii pogrzebowej na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie w setną rocznicę powołania Korpusu Ochrony Pogranicza, w 2024 r., we współpracy ze Strażą Graniczną i przy finansowaniu projektu przez IPN.

Generał Jan Kazimierz Kruszewski był dowódcą KOP w okresie od X.1930 r. do końca sierpnia 1939 r., a we wrześniu dowodził Grupą Operacyjną w Armii Odwodowej "Prusy". Dostał się do niewoli niemieckiej, po uwolnieniu w 1945 r. osiadł we Francji. Ostatnie lata spędził w Domu Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego w Lailly-en-Val, gdzie zmarł w 1977 r.

(fot. ze strony https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kazimierz_Kruszewski )

Jan Kazimierz Kruszewski -19391

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +