• naglowek waski

02.10.2023 r. - Częstochowa, Placówka Straży Granicznej

W Częstochowie odbyło się uroczyste otwarcie nowej Placówki Straży Granicznej, którą poświęcił kapelan Śląskiego Oddziału SG ks. por. SG Artur Suska. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej i Śląskiego Oddziału SG oraz zaproszeni goście, wśród których był obecny prezes SWPFG W. Bocheński. W wydarzeniu wziął również udział przedstawiciel wspólnoty Zakonu Ojców i Braci Paulinów z Jasnej Góry ojciec Jan Poteralski, który przekazał na ręce Komendanta placówki ikonę z podobizną Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystości towarzyszyła wystawa planszowa SWPFG i MŁK "Konie w formacjach granicznych 1918-1939".

6-271799 g

6-271801 g

IMG20231002112707

IMG20231002112713

IMG20231002112725

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +